Policy – ledarled träning inom FMCK Malmö

Policy – ledarled träning inom FMCK Malmö

Avser träning på Revingehed eller Husie övningsfält (Höf) på avtalat träningsområde och avtalade träningstider.

Det här gäller

Tilldelat träningsområde disponeras av FMCK Malmö i reglerat avtal med Fortifikationsverket. Avtalet tillåter inte “uthyrning/utlåning/tilldelning” till tredje part.

Förutsättningar

  • Alla organiserade träningsarrangemang på Revingehed eller Höf ska ske i samråd med FMCK Malmö styrelse/representant för styrelsen.
  • FMCK Malmö arrangerar vid vissa tillfällen träning eller träningsläger där tränare hyrs in.
  • Du/Ni kan ta initiativ och erbjuda FMCK Malmö ett träningsarrangemang i föreningens regi där FMCK Malmö står som arrangör och ersätter dig/er för tränarinsats.
  • Planering/redogörelse för träning görs i samverkan med FMCK Malmö styrelse.
  • All annan form av arrangemang som inte är organiserad i FMCK Malmö:s regi eller sanktionerad av FMCK Malmö styrelse är otillåten.

Styrelsen FMCK Malmö