Planering inför och återställning efter aktivitet

Planering inför och återställning efter genomförd aktivitet

Ansvaret för planering inför och återställning av spår och banområde efter organiserade eller semi-organiserade aktiviteter i form av träningsläger eller olika former av träningsgrupper vilar på aktivitetsansvarig. Återställningen omfattar den påverkan som träningsgruppen själv medfört.

Planering inför aktivitet

  • För att genomföra aktiviteter på del av banområden eller förlägga aktiviteter på del i befintliga spår ska du kontakta områdes- och eller zonansvariga värdar i god tid för samråd. Lista över områdes- och zonvärdar hittar du här.
  • Sker aktivitet på ordinarie träningstider innebär det att övriga tränande medlemmar och gäster ges företräde i gemensamma spår.

Efter träningens avslut ska de delar av området som använts återställas. Det innebär:

  • att ansvariga ser till att man rullar genom de spår man tagit i bruk och återställer samtliga banmarkeringar oavsett om gruppen själv eller någon annan kört ned/placerat om markeringarna, och att tillfälliga markeringar och band tas bort,
  • att att ansvariga ser till att gruppen krattar/gräver igen avbrotten där spåren brutits för att skapa korta prov, detta för att undvika felaktiga spårval av andra tränande.

Övrig påverkan på ordinarie slingor hanteras av bangruppen.

Tack på förhand!

Enduro & Revinge