Covid-19 – kommande träningar på Revinge och Husie/Höf begränsas

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och regeringens beslut om ny förordning som trätt i kraft från söndagen den 29 mars, samt Svemo:s rekommendationer till följd av dessa, innebär att även FMCK Malmö behöver vidta åtgärder inför och vid våra träningar. Vi förväntar oss strikt följsamhet till dels myndigheternas beslut och våra åtgärder. 

Vid sammankomster gäller nu maximalt 50 personer. Undvik täta kontakter i grupp. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga! 

Förbundets och myndigheternas beslut

 1. Svemo: https://www.svemo.se/forbundet/Corona/
 2. Krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Våra specifika regler

Vi anpassar samtliga våra aktiviteter så att vi aldrig är fler än 50 personer på ett och samma ställe. Det är en övre gräns vilket innebär att vi kanske måste begränsa oss ytterligare i vissa situationer.

Detta gäller träningen på Revinge 

Våra helgträningstillfällen på Revinge kommer från och med 5 april att begränsas. Vi återkommer till hur vi organiserar vardagsträningar (oftast under 50 förare).

 • Gästträningen stängs helt. 
 • Träningen indelas i två pass om maximalt 50 personer på plats per pass, inklusive träningsvärdar och funktionärer: 
  • Pass 1 kl 10-13, förarmöte 09.45
  • Pass 2 kl 13-16, förarmöte 12.45
  • OBS: Deltagare i respektive pass SKALL var på plats vid förarmötet.
 • Depåområdet delas i två separata områden, väl avskilda från varandra. Detta för att vi skall undvika kontakt mellan personerna som deltar i respektive pass och på så sätt utnyttja träningstiden maximalt.
 • Passet 10-13: du måste ha avslutat din körning på banan innan kl 13 för att helt undvika kontakt med anmälda till pass 13-16.
 • Du måste föranmäla dig till respektive pass. Det gör du här
  • Träningen är avsedd för aktiva förare: vi begär att du undviker ta med anhörig, kamrat eller annan som inte avser träna (för att ge utrymme för aktiva förare).
  • Målsman och barn/ungdom anmäler sig var för sig inför ordinarie träning.
  • Om organiserad ungdomsträning är planerad kommer de tränande (och målsmän) att utgöra en egen grupp med separat träningspass under förmiddagen.
 • Är du inte föranmäld och kvoten 50 är uppfylld när du anländer till Revinge kommer vi dessvärre att be dig vända om.

Detta gäller träningen på Husie övningsfält (Höf)

Planerade allmänna öppethållanden på Höf är tills vidare stängda. Träningstillfällen kan komma att arrangeras på Höf och läggs då ut i kalendern från gång till gång. Till träningstillfällena måste du föranmäla dig och vara på plats vid grinden senast kl 10.00 för gemensamt insläpp.

 • Maximalt 50 personer på plats i depån, inklusive träningsvärdar och funktionärer.
 • Maximalt 20 personer på banan samtidigt.
 • Formulär för föranmälan görs tillgängligt i samband med att träningen publiceras i kalendern.
  • Två träningsvärdar utses bland de föranmälda för att ansvara för insläpp, dagens träning och utsläpp. Du kan välja att frivilligt ställa upp som värd, annars utses värden slumpmässigt bland föranmälda. 
  • Träningen är avsedd för aktiva förare: vi begär att du undviker ta med anhörig, kamrat eller annan som inte avser träna (för att ge utrymme för aktiva förare).
  • Målsman och barn/ungdom anmäler sig var för sig inför ordinarie träning.
  • Om organiserad ungdomsträning är planerad kommer de tränande (och målsmän) att ingå i de maximalt 50 personerna på plats på Höf.
 • Är du inte föranmäld och kvoten 50 är uppfylld när du anländer till Höf kommer vi dessvärre att be dig vända om. 

Har du frågor eller konstruktiva förslag är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö