Enduro & Revinge nr 6 – nu tar det form

Från och med tidpunkten för uppstartsgruppens påbörjade arbete har vi dels aktivt sökt medlemmar som har intresse och tid för att vara med att forma den organisation vi ser som nödvändig för att mäkta med att driva vår verksamhet på Revinge. Dessutom har flera av er spontant kommit till oss för att ta de gemensamma tagen.

Gensvaret har varit mycket uppmuntrande och lovar minst sagt mycket gott för den nära framtiden. 

Måndagen 3 februari samlades drygt 25 aktivt intresserade på Husie i ett utökat uppstartsmöte för att dels samla oss kring den gemensamma bilden av förutsättningarna, och dels mer konkret för att beskriva och bemanna roller, poster och arbetsuppgifter. Mötet präglades av en mycket positiv anda och stor vilja att göra Revinge-enduron till något stort och ännu mer värdeskapande.

Resultatet av tidigare arbete men fr a från måndagens övning kan du ta del av här. Notera namn på åtskilliga positioner, men också ytterligare utrymme för dig att bidra.

Årsmötet 12 februari antog budgeten för 2020 vilket innebär att den traktor vi spanat in kommer att inköpas så snart som möjligt och därmed blir vi snart mycket bättre rustade att underhålla banområdet på Revinge.

Ni ser, vi tar oss stärkta framåt och börjar öppna upp för nya möjligheter.

Välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl (enduro-och-revinge@fmckmalmo.se)

Verksamhetsområde Enduro & Revinge