Uppstartsmöte gröna sidan

Uppstartsmöte för ”Gröna sidan” kommer att ske på tisdagen den 18/2 med start kl 1815

Under gröna sidan ligger verksamhet som :
Ordonnansverksamhet
Rekrytering
Verksamheten i Robothallen
Verksamheten på körspåret (HÖF)
Och lite mer

Är du intresserad av att vara med kom dit eller hör av er!