Vill du bli mer engagerad i våra tävlingsarrangemang? Vi behöver dig!

Du kan enkelt göra en insats genom att efter några få studiecirkelstillfällen bli en fullfjädrad Tävlingsfunktionär. Därifrån är steget in långt till att få sitta och beundra sin egen Tävlingsledar-licens.

Mer info här och anmälan till studiecirkel/lärgrupp. När vi fått en rimligt stor grupp kör vi.