Träningstider Revinge 2020

Nu kan du börja boka in träningstiderna för nästa år!

Idag har vi fått P7:s beslut avseende vår begäran om träningstider för nästa år. I stort har vi bokats in på de tider vi äskat och med det måste vi uttrycka vår uppskattning till FM som gör vad de kan för att möta våra behov.

Du noterar säkert att våren ger viss begränsad tilldelning. Det beror på militära övningar och fr a på den stora övningen Aurora som blockerar fältet under flera veckor.

Vissa justeringar kan komma att ske under säsongen så håll ögonen kontinuerligt på vår sajt och kalendern avseende vår planerade verksamhet och aktiviteter. Dessutom: håll ögon på om du tilldelats träningsvärdskap – tilldelning inom kort!

Välkomna till ett kommande verksamhetsår!