Inför Sydendurocupen

Hej medlemmar i FMCK Malmö

Som tidigare kommunicerats har vi vår deltävling i Sydendurocupen söndagen 25 mars på Revinge. Till detta söker vi funktionärer som kan hjälpa till, både med förberedelsearbetet på Revinge innan (lördagen 17 och lördagen 24 mars) samt under själva tävlingsdagen.

Lördagen 17 mars är det träningsläger med Franz och Joel där vi naturligtvis hoppas att många deltar. De av oss som inte avser vara med där är istället välkomna ut denna dag då förberedelsearbetet kommer fokusera på arbete med banan.

Lördagen 24 mars kommer det inte vara någon allmän träning på Revinge. Denna dag kommer vi att färdigställa banan, start/målområdet, depån samt förbereda skyltning/avspärrningar. Då vi har färdigställt detta kommer de som deltagit i arbetet att få träna på fältet, så ju fler vi är desto snabbare kan vi ut och köra!

Tävlingsdagen söndag 25 mars behöver vi funktionärer till följande funktioner:

  • Anmälan/sekretariat
  • Besiktning
  • Banpatrullering- och vägkontroll
  • Varvning
  • Depå/kiosk
  • Samt rensning av banan och området efter avslutad tävling.

Skicka ett mail eller ring till någon av oss:

Guldhjälmsutbildning – första programmet genomfört

Vi har påbörjat Guldhjälmsutbildning. Tack Patrik!

guldhjalm
Patrik Andersson har initierat och driver ett utbildningsprogram för föräldrar och barn (i första hand upp tom 12 år) inriktat på enduro (och motocross). Guldhjälmskonceptet som Svemo initierat bygger på att barn och föräldrar ska få bekanta sig med grundläggande förutsättningar och regler för att hojandet ska bli så säkert och kul som möjligt. Barn och förälder deltar tillsammans i utbildningsprogrammet med både teori och praktik.

Vill du veta mer? Kontakta Patrik Andersson någon i styrelsen (ändrat 5 feb 2017).

Patrik har precis genomfört ett mycket lyckat program med sju barn och fem föräldrar och kommer att svara upp mot ytterligare barns och föräldrars behov med fler utbildningprogram under hösten.

Meddela ditt intresse redan nu till Patrik.