Områdes- och zonindelning

Vårt träningsområde är tilldelat inom del av FM:s övningsområden A5, A6 och A8.

Syftet med vår indelning i zoner är att upprätta en organisation för fördelning av: spårdragning och spårjustering, och för kontinuerligt underhåll.

Organisation är under uppbyggnad. Ser du utrymme för att ta ett delegerat ansvar för planering och underhåll av en eller flera zoner meddelar du ditt intresse till Mikael Larson eller till respektive områdesansvarig (se tabellen nedan).

Studera kartorna och skaffa dig en bild av var du helst stövlar fram. Väljer du att ta på dig en uppgift som zonvärd ska du veta att du får fullt förtroende och fria händer att planera och arbeta fram, i ditt tycke roliga, bra och utmanande spår.

Kontakta Ulf Bengtsson, Jan-Erik Wüeggertz, Johannes Svensson, eller Mikael Larson så välkomnar vi in dig i områdes- och banutvecklingen

Spåren anger i stora drag den del av respektive område A5, A6 och A8 vi disponerar. VI har alltså inte tilldelning till hela ytan på respektive område.