Tidtagning

 

Vi har ett MyLaps AMB-system och vi administrerar tidtagningen i första hand med en egenutvecklad programvara, Enduro Competition, utarbetat av Boris Magnusson.

Programmet möjliggör:

  • manuell tidtganing,
  • med AMB eller
  • med RFID (taggar + separat mottagare)

Kontakpersoner för AMB och Enduro Competition: Andreas Persson, Boris Magnusson

 

Vi har användarstöd för Strava (inget tekniskt utrustningsstöd).

Kort handledning och instruktion här för hur vi använder Strava på Revinge/Höf.

Kontaktpersoner för Strava: Gustav Råberg, Jonas Lindkvist