Föranmälan: information och villkor

Föranmälan förare/mc obligatorisk. Stängs senast kl 18 dagen före träningsdag.

 • Garanterad plats Föranmäl dig senast tre dagar före träningsdag.
 • Sen anmälan: Din plats kan inte garanteras, du meddelas via mejl om vi tvingas begränsa din träningsmöjlighet.
 • Gäster (och prova-på)  välkomna kontakta oss på enduro-och-revinge@fmckmalmo.se alternativt fyll i föranmälan.
 • Under 18 Föranmälan gäller både dig och din vårdnadshavare.
 • Avanmälan Görs så snart som möjligt på mejl till enduro-och-revinge@fmckmalmo.se.
 • På plats Förarmöte 15 minuter innan träningstiden börjar, anländer du senare måste du kontakta träningsansvarig eller -värd för vad som gäller för dagen.

Nya anvisningar januari 2024: Parkering och uppställning av fordon

 • Parkering får enbart ske på våra depåområden och vid crossbanan,
 • Övernattning på övningsområdet är INTE tillåten.

Varför ska du föranmäla dig till träning

Under coronapandemin 2020 påbörjade vi en striktare närvarokontroll för att överhuvudtaget kunna fortsätta bedriva vår verksamhet på Revingehed. Föranmälan och närvarokontroll gjorde det möjligt för oss att följa myndigheters, vårdens och förbundets krav och riktlinjer samtidigt som vi kunde fortsätta bedriva organiserad träning. Efterhand pandemirestriktionerna upphörde beslutade vi oss för att fortsätta med den föranmälnings- och registreringsmodell som visat sig avsevärt underlätta vårt administrativa ansvar som förening.

 • Administrativt har det hjälpt oss i så betydande utsträckning att det räcker gott och väl som enda argument: arbetet mer kontrollerbart, belastningen har påtagligt reducerats, vi tar in avgifter i samband med träning och värnar mer kontrollerat om medlemmarnas pengar.
 • Försvarsmakten kräver att vi registrerar närvaro på övningsområdet i samband med avtalat nyttjande: vi ska kunna uppvisa förteckning vilka som beträder övningsområdet i samband med organiserade aktiviteter.
 • Det är en säkerhetsfråga att vi har uppgifter om vilka som besöker oss: i vår sport kan allt hända och vi måste vara så förberedda som möjligt för att kunna agera korrekt mot person och anhöriga.
 • Närvarolistor använder vi för att erhålla bidrag: LOK-stöd får vi för ungdomars närvaro, dessutom kan vi få övrigt kommunalt stöd och stöd från RF-SISU om vi korrekt kan redovisa omfattning på vår verksamhet. Vill vi kommunicera sportens betydelse och plats i vår idrottsvärld måste vi kunna peka på data.
 • Med föranmälan får vi i relativt god tid en uppfattning om hur många som avser träna på det kommande träningstillfället. Det ger oss utrymme att i tillräcklig omfattning förbereda området och zoner så bra som möjligt inför kommande träning. Och inte minst ger det oss en bättre grund för att vårda områden och zoner.
 • Dessutom är föranmälan en helt okomplicerad process som ingen framfört hård kritik mot, faktum är att flera visat uppskattning, och det finns föreningar som kopierat vår hantering – visserligen kan den hacka ibland men det löser sig alltid rätt enkelt

Se också här varför vi har föranmälan och ibland begränsar antal tränande!

Villkor

 • Vuxen (18+): mc-körkort, och enduro- eller landsvägsregistrerad, skattad, försäkrad, besiktigad/påställd mc.
 • Ungdom (t o m 17): inget krav på mc-kort eller oregistrerad mc max klass E1.
 • Övningskörning tillåten under ledning av behörig handledare.

Anmäler du dig som GÄST, läs detta innan anmälan

Föranmälan måste alltid göras i föranmälningsformuläret (även om du haft telefon- eller mejlkontakt med E&R-representant). Du anmäler dig till nästkommande träningstillfälle och endast ett träningstillfälle per anmälan. 

Kontrollera alltid områdets tillgänglighet på vår sajt innan du kör till Revinge!

När du är på plats

 1. Anmäl dig till träningsvärd: du får information om dagsaktuella rutiner, och vi stämmer av mot föranmälan
 2. Betala träningsavgift med Swish
 3. Föranmälan/anmälan på plats Har du inte föranmält dig innan träningstillfället utan anmäler dig först vid din ankomst ska du, innan du påbörjar din träning:
  1. Skriva in dig i listan på plats.
  2. Gå in på vår hemsida och fylla i föranmälningsformuläret.

 


Träningsvärd/Träningsansvarig: en checklista

Tack för att du ställer upp som träningsvärd!

Vad innebär det i stort?

Du har inget formellt ansvar för aktiviteterna på fältet. Din roll är i första hand att vägleda de som kommer för att träna och som har frågor om vad som gäller.

Om ett olyckstillbud inträffar hittar du en lathund till hjälp för ditt agerande härRutinen/instruktionen är en första version. Styrelsen välkomnar synpunkter och förslag på ytterligare effektiviseringar av vårt säkerhetsarbete inklusive tillbudsrapporteringen.


Din uppgift omfattar

 • Att vara på plats i god tid innan träningen börjar.: du samordnar med övriga värdar/ansvariga . 
  • Lämna över ditt värdskap till någon på plats om du måste lämna området innan träningspasset är slut.
  • Ingen får lämnas ensam på banan.
  • Du kan träna själv.
 • Att fälla ned varningsskyltarna (se karta nedan). Skall fällas upp efter träning.
 • Att ställa ut koner (står i ladan), görs vid behov:
 • Att vara synlig: Ta på dig grön väst märkt ”Träningsvärd” som ligger i ladan 
 • Att säkerställa säker träning
  • Mc får köras i gånghastighet i depåområdena
  • Mc ska köras i gånghastighet fram till respektive start av träningsslinga
  • Mc ska ledas över vägarna mellan A5 och A6 (Sandby mossaväg) och mellan A5 och A8 (Svartahålsvägen)
  • Ingen får köra ut på banområdet utan att ha deltagit i förarmöten eller efter att ha checkat in och stämt av med träningsvärd/-ansvarig
  • Informera om banriktning och spårändringar (mastervarv med någon som kan banan)

Hur gör jag om jag får förhinder?

Du ser själv till att en ersättare kommer att vara på plats och är informerad om punkterna ovan.


DET VAR DET VIKTIGASTE – HÄR KOMMER YTTERLIGARE INFO OM DU KÄNNER ATT NÅGOT KANSKE SAKNAS

Om någon annan undrar vad vi håller på med:

Kommer någon från tex FortV, vakten P7, Polisen eller vem som helst kan de vända sig till dig för att få upplysning om vilka vi är och vad vi gör. Berätta för dem att:

 • vi är FMCK Malmö, en frivilligorganisation i totalförsvaret och med uppdrag att bland annat leverera ordonnanser till Hemvärnet,
 • vi har ett avtal med FortV för vår verksamhet och tilldelas tider i samverkan med P7, tiderna är listade i vår kalender på hemsidan,
 • vi tränar enbart på vårt tilldelade träningsområde, Svartahål och söder ut mot Tvedöra (se Översiktskarta),
 • kör någon på andra delar av fältet hör de inte till oss.

Varningsskyltar

Förhoppningsvis ska de som kommer redan ha sett våra varningsskyltar som ska fällas ut på tre platser på allmänna vägarna (Svartahålsvägen och Sandbymossaväg). Ditt jobb är att se till att de fast monterade skyltarna är utfällda under träning och att de fälls samman efter träning.

Här är skyltarna placerade:

Varningskyltar

Behöver du kontakta SOS eller vakten

info

Rädda Hjärtat en en app från Hjärt-Lungfonden som lär dig hjärt-lungräddning eller friskar upp det du redan vet.

Ladda gärna ned den till telefon och bläddra genom den inför varje träningstillfälle, oavsett om du är träningvärd eller inte.

VID SKADA PÅ VILDA DJUR SKALL KONTAKT TAS MED

Vakten P7 och jaktvårdslaget genom Ulf Ottoson 076 394 49 21

OM NÅGOT HÄNDER ELLER VI SER NÅGOT SOM RÖR KORNA PÅ FÄLTET KONTAKTA

KC Ranch Karl Dahlgren 072 721 99 48

Kan jag köra själv?

Absolut. Du är inte bunden till depån men det kan vara bra att kunna dra till sig uppmärksamhet, t ex att bära den gröna västen under hela passet.

Ibland brukar vi ha gemensam träning på lördagar. Blir det mitt jobb?

Nej, det är inget ansvar du tar på dig. Ibland försöker vi ordna gemensamma träningar som ska passa alla ungdomar och vuxna. Som regel har vi det på lördag förmiddag fram till lunch. Är du sugen att fixa någon kul träning har du fria händer, men det är inget måste. Du behöver självklart inte heller ta på dig det själv utan vill du att något ska hända kan du höra med kompisar som kan ta träningen eller hjälpa dig. Som sagt, inget måste men kul om det sker. Vill du fixa till något men är lite osäker, hör med någon av oss som gjort det förut.

Mitt i veckan då?

Har vi träning på andra tider än lördagar (oftast onsdagar) brukar medlemmar komma till träningen på lite olika tider. Då är det bra om du som träningsvärd kan upplysa alla som är osäkra vad som gäller: om banan ändrats, om vi bytt varv, var banan börjar, mm. Och att vi håller oss i spåret! Alltså det mest självklara för att undvika olyckor.

Förarmöte

På andra träningstider än lördagar brukar vi inte samla medlemmar till förarmöte.

På lördagar har vi alltid förarmöte kl 09:45. Då ska du vara på plats. Normalt är någon verksamhetsansvarig från styrelsen närvarande och håller i förarmötet. Men du ska också vara beredd på att kort informera om vad som gäller för dagen och ge lite förhållningsregler, tex:

 • Godkänd miljömatta ska alla ha
 • Ingen tvätt i depån
 • Tänk på att ha ordning på ljuddämparen
 • Inget sprättande på grusvägarna
 • Att hålla sig i spåren och respektera den märkning som finns – inget genande och nya egna spår
 • Att ta med sitt skräp hem, allt skräp

Tack för att du bidrar och hjälper till,

och glöm inte att vi alla hjälps åt, så hör av dig om du behöver hjälp så löser vi det tillsammans.


Kontakta någon av oss i styrelsen om du har frågor eller behöver meddela ändringar i plan eller schema.