Frågor & Svar

Frågor & Svar skapades för att sammanfatta vårt förändringsarbete till följd av en ny enduroorganisation och enduroinriktning.  För mer aktuell information och förklaring kontakta oss på enduro-och-revinge@fmckmalmo.se.
juni 2020