Körspåret

Inskrivning ska göras i formuläret nedan senast på plats, eller gärna i god tid före träningsdagen.

Vår verksamhet på Husie/HÖF sker under Försvarsmaktens tillstånd och reglemente.

Teknikbanan på Revingehed, inne vid regementet, används för utbildning av FM:s MC-ordonnanser.

1980tal-103 Grundkurs 1968

Öppettider

Kontrollera FMCK-kalendern för öppettider och ändringar i öppethållandet.

Onsdagar 18-21 och söndagar 10-15. Körspåret öppnas under förutsättning att träningsvärd/öppningsansvarig är på plats.

Om du är intresserad av att träna vid något av de kommande träningstillfällena tar du kontakt med

 • Allan Gustavsson via mejl (allan.gustavsson@fmckmalmo.se) eller telefon 070 245 43 65, eller
 • Staffan Björk (staffan.bjork@fmckmalmo.se) 070 677 95 78. 
 • Samtidigt ska du vara beredd på att ta på dig träningsvärdskapet/öppningsansvaret, du får information om vad som gäller och om du är träningsvärd bjuder du in medlemmar via t ex FMCK Malmö-gruppen på Facebook.

Grinden öppnas för gemensam infart 09:45-10:00. Kommer du senare kan vi inte garantera insläpp.

På förarmötet bestämmer vi hur länge vi har öppet för dagen 

Infart via norra infarten till Robothallen. Minnesdalsvägen 17, 212 36 MALMÖ. GPS-koordinater: 55.563395, 13.098901 Klicka för karta.
Grinden skall alltid vara låst så passa tiden. Och lås efter dig! Dela inte koden med andra än redan behöriga.

För Körspåret gäller följande:

 • ALLA förare måste vara medlem i FMCK Malmö.
  Medlem är man när man betalt medlemsavgift och blivit registrerad i vårt medlemsregister.
 • Alla förare måste anmäla sig till träningsvärd/öppningsansvarig och skriva in sig i formuläret nedan.
  Registrering formuläret betyder att du är införstådd med vilka regler som gäller.
 • Max 20 förare i spåret
  Max 20 förare får samtidigt köra på spåret av säkerhets- och praktiska skäl.
 • Motorcyklar /Mopeder skall vara i gott tekniskt skick
  Med fungerande bromsar etc. Samt uppfylla bullerreglerna enligt Svemos Enduroreglemente, 112dB.
 • Skyddsutrustning skall användas vid ALL körning!
  Hjälm, ryggskydd, heltäckande klädsel, handskar och övrig lämplig utrustning.
 • Transport & Körning
  Körning sker i spåret, gäller även provkörning etc. Transport mellan depå och körspåret skall ske på vägarna samt med försiktighet och respekt för sin omgivning.
 • Lek inte!
  Inget sprättande, osv. Tänk på att det finns fler än du här – även småbarn. Var ett föredöme för andra och visa upp sporten och klubben från sin bästa sida.
 • Miljö – Skräp, tankning mm
  Städa upp innan ni lämnar platsen. Tankning skall ske med största försiktighet på miljömatta.
 • Depån är på anvisad plats väster om hallen på asfaltsytan, alternativt nere vid körspåret.
  Tillsammans med alla civila fordon och begränsas i praktiken till 20 fordons kombinationer med respekt för ytornas storlek.
 • Körkort & fordonskrav.
  • Vuxen: Du måste ha körkort och en registrerad, skattad och besiktigad samt påställd motorcykel eller moped.
  • Ungdom: Har du inte fyllt 18 år får du köra utan körkort på oregistrerad motorcykel max klass E1.*
  • Övningskörning tillåten under ledning av behörig handledare
  • Knattar tränar under föräldrars ledning på anvisad plats
 • Banlicens Alla som tränar ska ha egen Svemolicens. (gäller ej militärfordon).
  • Licensen köper du själv på Svemo TA under din profil
  • Licenskravet gäller från och med 12 år

Ser du något som äventyrar säkerheten –
AVBRYT!

Reglerna i .pdf hittar du här: Regler


Inskrivning