Angående enduro på Höf

Dessvärre har inte Försvarsmakten bekräftat vår bokningsförfrågan för perioden fr o m augusti. Det innebär att vi stänger området för civil verksamhet till dess vi fått nya besked.

Vår enduroverksamhet har kommit igång bra efter ett längre uppehåll, tack vare entusiastiska och drivande medlemmar – stort tack för era insatser. Därför är det extra beklagligt att vi måste göra uppehåll i verksamheten på Höf och vi hoppas förstås att vi snart får besked som gör att vi kan återuppta regelbundna träningar på Höf.

Styrelsen

Träningstider Höf

Från och med söndagen 11 juli öppnar vi körsspåret på Husie övningsfält (Höf) för enduroträning onsdagar, lördagar och söndagar tills vidare.

Träningstillfällena är begränsade till totalt 20 tränande vid varje tillfälle under ledning av en träningsansvarig. Det är du själv som tar initiativ till att öppna Höf för en träningsgrupp. Du tar då också på dig träningsansvaret och står som värd för de som vill anmäla sig till träningstillfället.

Vill du öppna Höf för träning mejlar du Anders Larsson eller Mikael Larson för ytterligare instruktioner (bifoga ditt telefonnummer). När du accepterat träningsvärdskapet är du välkommen att bjuda in ytterligare medlemmar till träningstillfället.

Covid-19 – kommande träningar på Revinge och Husie/Höf begränsas

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och regeringens beslut om ny förordning som trätt i kraft från söndagen den 29 mars, samt Svemo:s rekommendationer till följd av dessa, innebär att även FMCK Malmö behöver vidta åtgärder inför och vid våra träningar. Vi förväntar oss strikt följsamhet till dels myndigheternas beslut och våra åtgärder. 

Vid sammankomster gäller nu maximalt 50 personer. Undvik täta kontakter i grupp. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga! 

Förbundets och myndigheternas beslut

 1. Svemo: https://www.svemo.se/forbundet/Corona/
 2. Krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Våra specifika regler

Vi anpassar samtliga våra aktiviteter så att vi aldrig är fler än 50 personer på ett och samma ställe. Det är en övre gräns vilket innebär att vi kanske måste begränsa oss ytterligare i vissa situationer.

Detta gäller träningen på Revinge 

Våra helgträningstillfällen på Revinge kommer från och med 5 april att begränsas. Vi återkommer till hur vi organiserar vardagsträningar (oftast under 50 förare).

 • Gästträningen stängs helt. 
 • Träningen indelas i två pass om maximalt 50 personer på plats per pass, inklusive träningsvärdar och funktionärer: 
  • Pass 1 kl 10-13, förarmöte 09.45
  • Pass 2 kl 13-16, förarmöte 12.45
  • OBS: Deltagare i respektive pass SKALL var på plats vid förarmötet.
 • Depåområdet delas i två separata områden, väl avskilda från varandra. Detta för att vi skall undvika kontakt mellan personerna som deltar i respektive pass och på så sätt utnyttja träningstiden maximalt.
 • Passet 10-13: du måste ha avslutat din körning på banan innan kl 13 för att helt undvika kontakt med anmälda till pass 13-16.
 • Du måste föranmäla dig till respektive pass. Det gör du här
  • Träningen är avsedd för aktiva förare: vi begär att du undviker ta med anhörig, kamrat eller annan som inte avser träna (för att ge utrymme för aktiva förare).
  • Målsman och barn/ungdom anmäler sig var för sig inför ordinarie träning.
  • Om organiserad ungdomsträning är planerad kommer de tränande (och målsmän) att utgöra en egen grupp med separat träningspass under förmiddagen.
 • Är du inte föranmäld och kvoten 50 är uppfylld när du anländer till Revinge kommer vi dessvärre att be dig vända om.

Detta gäller träningen på Husie övningsfält (Höf)

Planerade allmänna öppethållanden på Höf är tills vidare stängda. Träningstillfällen kan komma att arrangeras på Höf och läggs då ut i kalendern från gång till gång. Till träningstillfällena måste du föranmäla dig och vara på plats vid grinden senast kl 10.00 för gemensamt insläpp.

 • Maximalt 50 personer på plats i depån, inklusive träningsvärdar och funktionärer.
 • Maximalt 20 personer på banan samtidigt.
 • Formulär för föranmälan görs tillgängligt i samband med att träningen publiceras i kalendern.
  • Två träningsvärdar utses bland de föranmälda för att ansvara för insläpp, dagens träning och utsläpp. Du kan välja att frivilligt ställa upp som värd, annars utses värden slumpmässigt bland föranmälda. 
  • Träningen är avsedd för aktiva förare: vi begär att du undviker ta med anhörig, kamrat eller annan som inte avser träna (för att ge utrymme för aktiva förare).
  • Målsman och barn/ungdom anmäler sig var för sig inför ordinarie träning.
  • Om organiserad ungdomsträning är planerad kommer de tränande (och målsmän) att ingå i de maximalt 50 personerna på plats på Höf.
 • Är du inte föranmäld och kvoten 50 är uppfylld när du anländer till Höf kommer vi dessvärre att be dig vända om. 

Har du frågor eller konstruktiva förslag är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö

 

Information om HÖF

Jag har fått i uppdrag av styrelsen i FMCK Malmö att arrangera så vi får banlicens från SVEMO även för vårt körområde på HÖF.

I samband med den utökade bansträckningen som gjorts har intresset för HÖF ökat. Vi har nu fått ett körområde till där vi kan få möjlighet att arrangera mindre event på, vilket testet i midsommar bekräftade.

Dock har vi inte idag en banlicens för HÖF, vilket innebär att körning där sker på eget ansvar och utan den försäkringstäckning som man som förare och klubb har via SVEMO. Arbetet har ringats in och just nu jobbar jag och Johan Sandström med miljöcertifieringen från SVEMO för HÖF, vilket är en del i det underlag som skall tas fram vid en ansökan. I samband med detta skall vi också uppdatera och förbereda miljödelen för den förnyelse av banlicens på Revinge som skall göras 2020.

Målsättningen är att ha en banlicens för HÖF på plats innan årets slut.

Hälsningar

Anders Larsson