Från styrelsens möte 3 oktober 2012

Styrelsemötet på Nygård idag fokuserade på att utforma grunder för den handlingsplan vi avser presentera när vi träffar P7 17 oktober.

Vår utgångspunkt är naturligtvis den Verksamhetsplan för 2012 årsmötet antog tidigare i år. Sedan dess har styrelsen arbetat för att lösa vardagliga praktiska frågor, sökt former för fortsatt utveckling, och inte minst identifierat hur vi bäst bemannar oss för att möta medlemmars behov och skapa en bättre plats för FMCK Malmö. Lite flummigt? Kanske det, men väldigt jordnära.

Vi har konstaterat att vi behöver beskriva vår verksamhet och vad vi vill uppnå på ett annorlunda sätt än hur det beskrevs i Verksamhetsplanen 2012. Styrelsen driver nu den diskussionen mer aktivt och vi kommer att ha ett extra arbetsmöte nästa torsdag för att slutföra vår handlingsplan för resten av 2012 och in i 2013. Detta blir vårt instrument vi tar med oss till mötet med P7 17 oktober.

Vi började året med en styrelsesammansättning som hade till uppgift att ”rulla igång”. Vi har gått genom olika faser där, för att vara uppriktig, engagemanget ibland sviktat och vi kanske inte alltid prioriterat rätt. Det är bra att vara självkritisk – jag tycker samtidigt att vi många gånger gjort ett riktigt bra jobb och har anledning att vara stolta för en hel del. Nu har vi kommit till en plats där vi hittat rätt former för att driva vårt arbete på ett bättre sätt och ta uppgifter i rätt ordning. Så här ser sammansättningen ut idag.

Ungdomsverksamheten är central. Dagens möte tog ytterligare ett steg för att stärka U-grenen på vårt verksamhetsträd. Rasmus Person är nu invald som ordinarie styrelsemedlem och kommer fra tillsammans med Tobias Hansson att hjälpa styrelsen att förstå och driva ungdomsfrågor. Här ska vi bli bättre.

Utöver ett stort antal små och stora frågor jobbar vi nu mest med att förbereda oss inför mötet med P7 som bla kommer att handla om flytt till Robothallen, verksamheten på Nygård och Revinge, rekryteringsarbetet, och annat som vi och P7 vill få ordning på och bättre förutsättningar för.

Från styrelsens möte 5 september 2012

Innan dagens styrelsemöte träffades en grupp för att diskutera fram riktlinjer för föreningens ungdomsverksamhet. Det kan förefalla vara en rätt enkel fråga som har enkla svar. Nåja, det är viktigt att föreningen tar på sig en uppgift som engagerar ungdomar långsiktigt och ger en bra ingång till ordonnansverksamheten. Naturligtvis är det angeläget att också ge motorintresserade ungdomar en kanal för sitt intresse och utrymme för utvecklad social samvaro och mognad. Hur vi än väljer att lägga upp detta kräver det god planering och medför väsentligt ansvar – arbetsinsatsen är betydande och kan, beroende på ”hur”, medföra stora kostnader. Vi kommer att vidare analysera förutsättningar och återkommer inom kort med ett förslag på hur föreningen ska ge stöd för ungdomsverksamheten.

Vi har efter en mödosam insats slutligen fått ordning på vårt medlemsregister. Vi förstår att ni ställt er frågande till varför det överhuvud taget tar tid att få sitt medlemskort i handen. Vi har också grubblat över vår (FMCKs) medlemshantering och kan med viss tillförsikt ta till oss att: 2013 blir allt bra med stöd av ny hård- och mjukvara. Bit ihop och hoppas.

Vi håller på att stärka upp vår närvaro och utnyttjande av Nygård. Det handlar inte bara om att ordna upp det vi har inför kommande flytt till Robothallen (som vi ännu inte har tidplan för). Vi har nu kavlat upp ärmarna och börjat ta tag i hur vi kan utveckla området för att vidga övningsverksamheten. Inget är hugget i sten ännu, men vi har goda förutsättningar att göra verksamheten på och i anslutning till Nygård betydligt mer attraktiv för medlemmar. Låt oss återkomma när vi har klartecken för våra planer.

Hur är det med försäkringsfrågorna på Nygård? Det kanske verkar självklart att vi kan utnyttja Nygård fritt för reggade och oreggade MC. Så är det inte. Vi har ännu inte fått svar på våra frågor – som vi naturligtvis ställer för att vara säkra på att alla som bedriver verksamhet på Nygård täcks av en försäkring om något skulle hända. Så snart vi vet kommer vi att informera vad som gäller och göra vårt absolut bästa för att skapa möjligheter för allt från knattar till vuxna.

Till sist: som ni vet har vi haft en dialog med P7s ledning för att få till ett planeringsmöte. Det är lätt att bli otålig. Jag tycker ändå vi ska respektera att vi inte alltid kan begära omedelbart företräde för allt vi vill – det viktiga är att vi får tillträde till rätt personer och att mötet blir bra. Nu har vi fått en preliminär tid vecka 42. Vi ska se till att vi gör en bra insats i mötet.

Från styrelsens möte 8 augusti 2012

Vår nya hemsida har varit uppe ett tag för att serva de mest akuta behoven. Vi har nu fått en bättre uppfattning om hur den ska kompletteras för att möta vår förenings vidare behov och för att ta nästa steg har vi lagt in ett arbetsmöte 4 september där vi bla kommer att utveckla innehåll till de tomma sidorna. Hör av dig till någon av oss i styrelsen om du är intresserad av att hjälpa oss med innehållet.

Som det ser ut just nu kommer vi att hålla styrelsemöten på Nygård första onsdagen varje månad. Vi kommer att vara där redan klockan 17 för att ta tag i sådant som behöver fixas på Nygård: skötsel av träningsslingan, gräsklippning, städning, allmänt underhåll, mm. Du är välkommen ut för att hjälpa till och ge oss tips om vad vi behöver rätta till.

Vi har fått synpunkter på öppettiderna på Nygård. Vi föreslår att om du vill planera aktivitet på Nygård som inte riktigt ryms inom nu gällande tider, så tar du kontakt med öppetansvarig och för fram dina önskemål. Vi hoppas vi kan möta dina behov på så sätt, annars hör du av dig.

Revingefältet är öppet nu igen efter sommaruppehållet. Tiderna för träningen där hittar du i kalendern. Det vi kommer att presentera från och med nästa träningstillfälle 18 augusti är ett program för resten av hösten. En träningsansvarig lägger upp ett program som passar alla vuxna. Programmet startar direkt efter förarmötet kl 10 och sträcker sig fram till 12. Du som väljer att inte delta i den gemensamma träningen kan naturligtvis köra på de områden som inte disponeras av träningsansvarig eller av ungdomar och knattar.

Vi ser nu fram mot det möte vi ska ha med ansvariga på P7 för att planera FMCKs fortsatta verksamhet. Tidpunkt för mötet är inte bokad – vi återkommer så snart vi har mer information.

Nästa styrelsemöte på Nygård 5 september.

Från styrelsens möte 19 juni 2012

  • Idag föryngrade vi styrelsen då Mikael Eneskär ställde sin plats till förfogande för Tobias Hansson som bla kommer att fokusera på ungdomsrelaterade frågor.
  • Vi kommer att arrangera ett arbetsmöte innan skolorna kommer igång i höst för att lägga upp utbildningsplaner för ungdomar.
  • Rekrytering av nya ordonnanser pågår som bäst med framgång inför schemalagt informationsmöte i augusti.
  • Vi behöver arbeta mer aktivt för att integrera verksamheter för ungdomar och vuxna för att skapa och bygga ”en förening” – ett separat arbetsmöte med inbjudna kommer snart att genomföras.
  • Och, som sagt, vi presenterar en ny webbplats på den här adressen som kommer att ge er ett rullande nyhetsflöde hur vårt arbete och föreningsliv fortskrider. Allt sker inte över en natt så vi ber er ha tålamod.