Kårstämma 9 februari 2014

Så är årets kårstämma avslutad, på en februaridag som identifierade sig som någonstans mellan vinter och vår. Jag vet inte om det var förvirringen i gränslandet mellan vad som lockar och vad som hindrar var det som fick den stora medlemskåren att tveka att hasa med sig sin MC ut till Robothallen och pröva slingan eller leka lite på körgården. Så hade vi tänkt det iallafall: lite lek och samvaro före lunch och korvgrillning innan mötet.

Nåväl, någonstans runt 10% av medlemskåren tog sig ut till den rätt bra iordningställda Robothallen och den inredda lektionssalen för årsmöte. Nu har vi bra lokaler och bör kunna fullfölja delar av våra planer som inväntat rätt förutsättningar. Mycket av det förändringsarbete vi arbetat för att utforma har införts under året och vår ambition kan under den tid som nu ligger framför oss fokusera på att inte bara ge medlemmar förutsättningar, utan nu också börja ge mer tillbaka.

Vår nya styrelse har en både spännande och delvis svår uppgift framför sig. Det spännande ligger i att vi nu har rimligt bra förutsättningar för att fortsätta utveckla vår verksamhet. Det svåra ligger i att hitta den rätta formen för en integrerad ungdomsverksamhet, ökad rekrytering av ordonnanser och säkra en ny avtalsperiod för våra träningsområden. Som vi sagt så många gånger gör vi detta gemensamt och behöver alla medlemmars stöd, och ingen kan luta sig lugnt tillbaka och förvänta sig ”att någon annan fixar det”.

Vi fick den stora glädjen att premiera Hampus Smith för sin seger i vårt klubbmästerskaps ungdomsklass. Hampus är ett föredöme för oss alla: hans glädje i det han gör, hans attityd och hans outtröttliga slit. Det är en sann glädje att se hur han svischar förbi alltfler av oss vuxna. Hoppas nu bara andra ungdomar ser egna möjligheter för sin egen utveckling i vår breda verksamhet.

Den styrelse som nu kavlar upp ärmarna har fått tre ny medlemmar. Johan Sandström tillträder som suppleant och sekreterare, Martin Lindkvist är vår nya kassör och tar successivt över uppdraget efter Anders Hansson och Lars Nagy går in i en roll som ledamot. De efterträder Jonas Engdahl, Boris Magnusson och Henrik Holmquist som valt att träda tillbaka. Vi, som kollegor i styrelsen, vill tacka de avgående styrelserepresentanterna för de insatser de gjort under två år för att ta oss från ett förvirrat till ett ordnat kaos.

Handlingar och rapportering från mötet hittar du här.

 

Det finns mycket kvar att bita i – det ska bli kul!

Tre goda nyheter

Idag publicerar vi information om tre viktiga och glädjande medlemshändelser.

Kårstämma

Vi kallar till kårstämma söndag 9 februari 2014. Eftersom mötet är förlagt till Robothallen passar vi på att köra cykel på körspåret på förmiddagen, grilla korv och ha allmänt kul tillsammans.

Revingetider

Vi har lagt preliminära träningstider på Revinge för hela 2014. Första träning för året har vi lördag 4 januari.

Klubbtröja

Till sist, nu kan du beställa ett uppskattat tillskott till din utrustning – en ny fin klubbtröja. Tack Håkan Ernstsson för ditt arbete med tröjan och tack till våra sponsorer: Keva motor, JE68 och Motostar.

Årets första styrelsemöte 2013

Välkommen till ett nytt spännande år!

Ikväll började vi ta tag i årets utmaningar. Inledningsvis gjorde vi vår nya styrelse hemmastadd med diverse pratikaliteter. Därefter gick vi genom vad som ligger framför oss och hur bäst ordnar upp vår ganska omfattande tillvaro.

Ungdomsverksamheten kommer att få en bra nystart. Till att börja med kommer styrelsen att forma en plan som utgår från vad vi har för ambitioner med ungdomsverksamheten och vilka förutsättningar vi har för kunna genomföra planerade aktiviteter. Vi har kvarstående hinder som vi måste hitta lösning på innan vi kan utlova full aktivitet.

Nu är vi på plats i Robothallen efter utflyttningen från Nygård – vi har nu intagit HÖF, dvs Husie övningsfält. Det är alltså dags för oss att komma igång med träningen igen i spåret på Nygård. Vi kommer snart att presentera öppettider och träningsansvarig för vårsäsongen.

Verksamheten på Revinge rullar på bra. Vi bedriver regelmässigt organiserad träning varje lördag då vi tilldelats träningstid. Konceptet med gemensam träning på förmiddagen med ett avslutande lättsamt tävlingsmoment, och fri träning på eftermiddagen verkar vara en framgång.

Året har börjat bra och vi i styrelsen är fyllda med förhoppningar och energi.

Kårstämman avslutad

Dagens förhandlingar leddes av rikskårchefen Jörgen Karlsson. Protokoll från mötet kommer inom kort att publiceras på sidan för årsmöteshandlingarna. Nya styrelsen (invald i enlighet med valberedningens förslag) presenteras här och kommer att kompletteras med kontaktuppgifter.

Återkommer snart med uppdatering av denna post eller ett separat nytt inlägg med detaljer från årsmötet.

Till dess, tack för visat förtroende, hälsar den avgående styrelsen och den nytillträdande.

zeidSom en befriande avslutning gav Zeid oss ett joddlande perspektiv på allt annat MC. Hennes blinkade glasögon i skepnaden av en uppdaterad version av Pippi gav nattåkande enduronördar en idé om alternativ till LED 5400 lumen.

Från styrelsens möte 5 december 2012

Årsmöte 2013

För betalande medlemmar 2012 och 2013.

Datum – Vi har ett preliminärt datum för årsmötet, söndagen 10 februari klockan 15-18. Boka in tiden och se fram mot ett spännande innehåll och en givande gästföreläsning.

Motioner – Har du bra förslag och idéer? Håll inte inne med dem utan plita ned dem i en motion till årsmötet. Vi ska ha din motion senast 10 januari.

Kallelse – Senast i mitten av januari kommer du att få en kallelse till årsmötet. I första hand kommer vi att distribuera kallelsen via mejl (se till att vi får en uppdaterad mejladress från dig) och dessutom publicera den här på vår webbplats. Du som inte har uppgivit en giltig mejladress kommer att få kallelsen med vanlig post. Allt material, som motioner, verksamhetsberättelse och övriga möteshandlingar kommer endast att publiceras på vår webbplats.

Revinge

Vi har ännu inte fått ett avtalsförslag för 2013. Vi räknar ändå fortfarande med att vi får den muntligt avtalade tilldelningen för 2013 som alltså innebär att vi i stort sett får träningstillfällen en gång per vecka förutom större helger och under juni juli. Med den utgångspunkten kommer vi att planera in ett Revingeträningsprogram för våren.

Nygård/Robothallen/Husie

Det är fortfarande oklart när vi kommer att få tillträde till Robothallen. Det har samtidigt utfärdats ett nyttjandeförbud på Nygård som snart börjar gälla. Hur hanterar vi det? Vi kommer att fortsätta bedriva vår verksamhet på Nygård till dess att P7 och Fortifikationsverket hittat rätt former för flytten. Vi kommer att flytta viss administrativ verksamhet till Husie.

Från styrelsens möte 14 november 2012

Medlemskap 2013 – Under veckan kommer du som betalt medlemsavgift 2012 att få ett medlemsutskick i brevlådan med uppgift om inbetalning för medlemsåret 2013. Vill du underlätta för hantering av SVEMO-licens och FMCK Malmö-medlemskort bör du se till att betala medlemsavgift så snart som möjligt, innan 15 december. Se till att du lämnar samtliga uppgifter som efterfrågas för att medlemsregistreringen sker med korrekta kontaktuppgifter, inklusive mejl.

Verksamhetsplan 2013 – Vi påbörjar nu arbetet med verksamhetsplanen för nästa för att se till att vi är väl förberedda innan året börjar. Fjolårets plan, 2012, blev det kanske lite sisådär med, vi tog över ett arbete som vi inte riktigt kunde överblicka omfattningen av i sin helhet. Nu är vi bra på banan och vet vad vi vill och behöver göra för att vår förening ska skapa förutsättningar för en stor och bred medlemskår.

Styrelseuppdrag 2013 – En valberedning är tillsatt. Några av styrelsens poster är öppna för nya intressenter. Hör av dig till Henrik Holmqvist eller Christopher Elg.

Julbord – Det finns fortfarande platser kvar till julbordet 12 december. Hur du anmäler dig.