Vår tävlingsorganisation

Upprop – vi behöver dig och ditt engagemang!

Under 2019 har vi tre tävlingar inplanerade på Revingehed:

  1. 6-timmars 25 maj
  2. Sydendurocupen 14 september
  3. Revingekåsan 16 november

Vår tävlingsorganisation har successivt hittat sina former och fungerat väl, men med brister. Vi behöver vara fler som driver vårt tävlingsarbete och sätter FMCK Malmö ännu tydligare på kartan.

Vi behöver fylla fyra vakanser. Du kommer inte att bli besviken eller ångra dig om du väljer att engagera dig.

Hör av dig till  Mikael Larson eller Anders Larsson