USM-gruppen

Vår ungdomsgrupp har vuxit sig allt större och utvecklats både organisatoriskt och prestationsmässigt. Allt fler ungdomar söker sig till oss och vår organiserade verksamhet och träning.

FMCK Malmö  har sedan en tid etablerat en mer tävlingsinriktad grupp med syfte att hjälpa ungdomar som vill pröva sin förmåga på ungdoms-SM-nivå och kanske ta steget vidare till junior och senior på elitnivå. Med denna satsning är vår ambition dessutom inriktad på att öppna upp för bredare samarbete med andra föreningar. Gruppen leds av Ola Richard med stöd av Per Carell.

Vi har en organiserad och ledarledd träningsverksamhet med en serie träningar för att förbereda för ungdomarna för säkert och prestationsinriktat deltagande i nationella tävlingar. Den organiserade träningen sker i samverkan med våra lokala elitförare dels för att effektivt personanpassa träningen men också för att ge vår lokala elit stöd för sin egen kostsamma satsning.

De mer erfarna ungdomarna ger också vår breda motionsbas möjlighet till organiserad träning där de själva eller i samverkan med senior leder träningarna.

USM-gruppen

FMCK Malmö

 • Izabel  Berentei
 • Vincent Richard
 • Wilmer Richard
 • Emil Carell
 • Felix Carell
 • Lucas Nilsson
 • Lukas Djignagård
 • Wilmer Johannesson
 • Fredrik Bengtsson

FMCK Hässleholm

 • Emma Johansson
 • Felicia Borgström
 • Elin Ek
 • André Blomé

SMK Ljungby

 • Axel Hovelius