Sydenduroslingan 30 maj 2015

  • Banan körs motsols
  • Start vid MC-ikonen
  • Varvets längd 19,4 km
  • Målgång efter fullt varv + 3,2 km