Villkor för deltagande i FMCK Malmös gemenskap på Revingehed och våra övriga övningsområden

Villkoren ska följas och gäller i första hand på Revingehed för alla FMCK Malmös medlemmar. Om villkoren inte efterlevs kan det i sin förlängning leda till uteslutning ur klubben och en eventuell förarlicens spärras för resten av medlemsåret eller till en ny klubb antagit personen som medlem och tar över licensansvaret.

 • Då vi är en del av Försvarsmakten följer vi deras värdegrund som slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.

  • Våra ledord är:
   • Öppenhet: vara öppen och ärlig
   • Resultat: ta initiativ och uppnå resultat
   • Ansvar: ta ansvar och vara pålitlig
 • Du som kör på Revingehed skall ha körkort för MC som är registrerad, skattad, besiktigad och försäkrad (undantaget är knattar och ungdomar under 18 år.
 • Du kör på våra träningsområden när vi har tilldelade tider. På andra tider är körning på våra områden inte tilltåten
 • Du följer den för dagen utsedda träningsledarens direktiv om var och hur körningen bedrivs
 • Deltar du inte i den för dagen organiserade verksamheten följer du träningsledarens anvisningar om var du kan köra istället utan fara för annan
 • Visa hänsyn till andra förare i spåret, långsammare såväl som snabbare
 • Visa hänsyn till övrigt folk som rör sig i samma område som vi

När du fullföljer betalning för medlemskap och av träningsavgiften godkänner du samtidigt efterlevnad till villkoren och samtycker dessutom till hur vi använder dina personuppgifter.