Utdrag ur Specialreglemente enduro

3.7  Ljudnivå och Ljudmätning

Ljudmätning skall ske enligt metoden 2 METER MAX. Högsta tillåtna ljudnivå är 112 dB(A).

5.6.3 Skydd för marken vid service

För samtliga enduromotorcyklar som placeras där service är tillåten, ska absorberande markskydd (miljömatta) användas som skydd mot spill på marken. Detta är obligatoriskt vid all enduroverksamhet, såväl i samband med träning som vid tävling. Markskyddet (miljömattan) ska bestå av en absorberande överdel och en tät underdel, storleken vara minimum 160 x 100 cm, ha absorberingskapacitet på minst 1 liter och en tjocklek på minst 5 mm.

Underlåtenhet att använda miljömatta vid tävling medför bestraffning enligt NT, med straffavgift 500 kr (första tillfället) och uteslutning ur tävlingen (andra tillfället). Dessutom kan annan bestraffning enligt NT utdömas. Förare som vid träning underlåter att använda miljömatta ska av ansvarig ledare stoppas att fortsätta träningen.

Dessutom, ingen tvätt i depån.