Våra slingor på Revinge

September 2015: slingorna håller på att läggas om. Sker under juni till november. Kartorna ger nu en ungefärlig bild av hur vår spår dras på vårt träningingsområde.

Vi har två banor: 1) Svartahåls-slingan (MC1) och 2) Arturs dunge-slingan (MC2). Vi disponerar dessutom området norr om depån för i första hand knattar och ungdomar.

För närvarande körs slingorna motsols om inget annat meddelas på förarmöte eller på plats.

Svartahål 11,3 km

Arthurs dunge 7,5 km

Sydenduroslingan är en kombination av bana 1 och 2 med ett par tillägg.

Sydenduroslingan 19,4 km