Banmarkeringen på Revingehed

Spåret är grunden för banan, som Svemo anger i sitt specialreglemente för Enduro (SR Enduro). Huvudregeln är att befintligt spår måste följas och  får inte kortas i sväng. I övrigt gäller pilning och bandning enligt samma reglemente.

Banmarkeringsgrunder enligt Svemos reglemente SR Enduro 2017-18 avsnitt 4.17

 

pil4

Kompletterande regler för Revingeområdet

Leverantör av prisvärd pil: Enduropilar/B.Construction

Port i sväng där banan ändrar riktning

Röd snökäpp markerar svängens inre begränsning. Måste alltid rundas så att den är till höger om dig i en högersväng eller till vänster om dig i en vänstersväng.

Blå snökäpp markerar svängens yttre begränsning. Du måste alltid passera svängen innanför käppen, alltså mellan röd och blå markering i en sväng. Den blä käppen kompletteras med en röd pil om risk för missförstånd kan uppstå.

Port där banan inte ändrar riktning och vid vägövergång

Porten utgörs av två röda snökäppar placerade på vardera sidan om spåret. De röda snökäpparna är oftast kompletterade med röda pilar. Du måste alltid passera porten mellan de röda snökäpparna.

Förtydligande markering där banan fortsätter rakt fram

Markeringen utgörs av en ensam röd snökäpp. Oftast kompletterad med en röd pil. Som huvudregel gäller att du passerar till vänster om käppen.

Bandning

Band används som regel endast där det krävs för att undvika missförstånd eller fara

Skogspartier

Sväng efter närmaste hinder före svängpil. Korsande spår, kurvor och raksträckor är bandade där det finns risk för missförstånd. Varningsmärke är uppsatt strax innan fara på banan t ex större stock, hopp eller kraftig banförändring.

Motocrossbana

Sväng före svängpil. Innerkurva bandad. Varningsmärke innan fara på banan t ex hopp eller kraftig banförändring.

Gräsfälten

I innerkurva röd snökäpp som rundningsmärke, sväng före svängpil. Port vid längre raksträckor samt trippel-/dubbelpil innan sväng (50m – 25m). Korsande spår och kurvor bandade där risk för missförstånd råder. Varningsmärke innan fara på banan t ex större stock, hopp eller kraftig banförändring.

Vägövergång

Bandat rak övergång.

Depå

Markerad rak ingång. Varningsmärke ut från depå för att utkörande förare ska uppmärksamma förare som kommer på banan. Depåområdet markerat med band och/eller koner.