Hinderbana

Teknikbanan har successivt ändrat karaktär sedan den först upprättades sommaren 2016:

Nu ligger en hinderbana på plats på vårt träningsområde. Den är diskret utformad eftersom vi anlägger den på ett Natura 2000-område och inte har tillstånd att använda annat än naturmaterial. Vi får inte heller bygga för spektakulära hinder. Vi reserverar oss för modifieringar och ändringar.

Vi har nu (2019)  en utvecklingsplan på plats för nya hinder och ny utformning för att både tillfredsställa både den som som söker utmaningar men också den som vill ta de första stegen över hinder.

Återkommer