Bana och områdesplanering

Bangrupp

Arbetsgrupp för banarbete inför träning och tävling, banbygge, banunderhåll, och rivning av bana. Arbetet planeras och fördelas av banchef och bitr banchefer

Bana och spårdragning Thomas Jansson, banchef Ansvarar för bana, spår och spårdragning. Iordningställer bana för träning och tävling.
Nyttjanderätt Mikael Larson
Anders Larsson
Ansvarar för att träningsområdet planeras används i enlighet med avtalet med FortV.
Zoonindelning

 

Zoombar karta