Bana och områdesplanering

Bangrupp

Arbetsgrupp för banarbete inför träning och tävling, banbygge, banunderhåll, och rivning av bana. Arbetet planeras och fördelas av banchef och bitr banchefer

Banchef Thomas Jansson Ansvarar för bana, spår och spårdragning. Iordningställer bana för träning och tävling.
Områdesansvarig Mikael Larson
Anders Larsson
Ansvarar för att träningsområdet planeras används i enlighet med nyttjanderättsavtalet med Fortv.
Zonvärd  
Zon 1

Stefan Sjöholm
Henrik Persson

 
Teknikbana, zon 1

Per Carell

 
Zon 2    
Zon 3 Johannes Svensson
Matteus Svensson
 
Zon 4 Emil Karlsson  
Zon 5 Ulf Bengtsson
Christer Holmquist
 
Zon 6 Johan Sandström  
Zon 7 Kristoffer Stenbeck  
Zon 8 Jimmy Lickiewicz
Jörgen Mathiasson
 
Zon 9    
Zon 10    
Zoonindelning

 

Zoombar karta