Bana och områdesplanering

Bangrupp

Arbetsgrupp för banarbete inför träning och tävling, banbygge, banunderhåll, och rivning av bana. Arbetet planeras och fördelas av banchef och bitr banchefer.

Roll Uppgift
Banchef, bitr banchefer Ansvarar för att träningsområdet planeras används i enlighet med avtalet med FortV. Iordningställer bana för träning och tävling.

Ansvarar för zonindelning och rekrytering av zonansvariga och zonvärdar.

Zonfunktionärer: zonansvarig, zonvärdar Säkerställer kontinuerligt underhåll av etablerad bana, att markeringar är på plats och att nödvändiga banjusteringar genomförs.

Förslag på kompletteringar och ändringar bekräftas med banchef/bitr banchefer innan ändringar utförs.

Område Vem Vad
Träningsområdet, banan Anders Larsson, banchef; Mikael Larson, bitr banchef Organiserar bangruppen
Zon 1 Ida Silow, Jonas Lindkvist, Henrik ”HP” Karlström
Zon 2 (inkl teknikbanan) Johan Hägg, Mikael Vegh
Zon 3 Vakant
Zon 4 Emil Karlsson
Zon 5 Ulf Bengtsson, Christer Holmquist
Zon 6 Johan Sandström
Zon 7 Vakant
Zon 8 John Johannesson, Carl-Henrik Granath, Peter Andersson
Zon 9 Nils-Olof Olsson, Mathias Olsson, Ronny Olsson
Zon 10 (inkl crossbanan) Krister Gard, Hampus Smith
Knatteområde Per Carell, Martin Djignagård

Zoombar karta