Bana och områdesplanering

Bangrupp

Arbetsgrupp för banarbete inför träning och tävling, banbygge, banunderhåll, och rivning av bana. Arbetet planeras och fördelas av banchef och bitr banchefer.

Områdesplanering Vem Vad
Bana och spårdragning Thomas Jansson, banchef

Lars Nilsson, bitr banchef

Ansvarar för bana, spår och spårdragning. Iordningställer bana för träning och tävling.
 Nyttjanderätt Mikael Larson

Anders Larsson

Ansvarar för att träningsområdet planeras används i enlighet med avtalet med FortV.
Zonvärdar Säkerställer kontinuerligt underhåll av etablerad bana, att markeringar är på plats och att nödvändiga banjusteringar hanteras.

Förslag på kompletteringar och ändringar bekräftas med banchef/bitr banchefer innan ändringar utförs.

Zon 1 Ida Silow, Henrik ”HP” Karlström
Zon 2 (inkl teknikbanan) Johan Hägg, Mikael Vegh
Zon 3 Vakant
Zon 4 Emil Karlsson
Zon 5 Ulf Bengtsson, Christer Holmquist
Zon 6 Johan Sandström
Zon 7 Vakant
Zon 8 John Johannesson, Carl-Henrik Granath, Peter Andersson
Zon 9 Nils-Olof Olsson
Zon 10 (inkl crossbanan) Krister Gard
Knatteområde Per Carell, Martin Djignagård

Zoombar karta