Licensierade funktionärer, utbildningar

 

Krister Gard
Miljöombud
Tävlingsfunktionär
Ljud
Miljö
2015
Martin Lidkvist Tävlingsfunktionär 2015
Johan Sandström Tävlingsfunktionär
Tävlingsledare
2015
Peter Andersson Tävlingsfunktionär 2015
Joakim Olsson Tävlingsfunktionär
Tävlingsledare
2015
Magnus Smith Tävlingsfunktionär 2015
Lars Nagy Tävlingsfunktionär 2015
Anders Hansson Tävlingsfunktionär 2013
Mikael Larson
Miljöombud
Tävlingsfunktionär
Ljud
Miljö
2015