Licensierade funktionärer, utbildningar

 

Krister Gard
Miljöombud
Tävlingsfunktionär
Ljud
Miljö
2015
Martin Lidkvist Tävlingsfunktionär 2015
Johan Sandström Tävlingsfunktionär
Tävlingsledare
2015
Peter Andersson Tävlingsfunktionär 2015
Joakim Olsson Tävlingsfunktionär
Tävlingsledare
2015
Magnus Smith Tävlingsfunktionär 2015
Lars Nagy Tävlingsfunktionär 2015
Anders Hansson Tävlingsfunktionär 2013
Mikael Larson
Miljöombud
Tävlingsfunktionär
Ljud
Miljö
2015, 2018
Johan Sandström (72) Tävlingsfunktionär
Miljö
2018
Henrik Karlström Tävlingsfunktionär
Besiktning
2018
Allan Gustavsson Tävlingsfunktionär
Säkerhet
2018
Håkan Ernstsson Tävlingsfunktionär
Tidtagning
2018
Anders Larsson Tävlingsfunktionär
Barn/ungdom
2018
Martin Djignagård Tävlingsfunktionär
Barn/ungdom
2018
Ola Jönsson Tävlingsfunktionär
Besiktning
2018
Andreas Persson Tävlingsfunktionär
Tidtagning
(Tävlingsledare)
2018