Ekonomi

För att reglera utlägg du har haft för föreningens verksamhet, sanktionerad av styrelsen, eller för överenskommen ersättning fyller du i valt formulär och skickar till kansliet. 

Alla webbläsare hanterar inte formulär helt problemfritt – missa inte stegen 1-3.

 1. Klicka på länken för att öppna länken i din webbläsare
 2. Spara filen
 3. Öppna filen i t ex Adobe Acrobat Reader
 4. Fyll i formuläret
 5. Spara ifyllt formulär
 6. Skriv ut
 7. Fäst kvitto på avsedd plats
 8. Skanna formuläret om du har möjlighet. Du kan skanna med din smartphone t ex med Google Drive-appen, eller alternativt ta ett foto.4
 9. Mejla till kansli@fmckmalmo.se
 10. Lämna eller skicka originalet till någon i styrelsen (i första hand kassören)
 11. Har du inte möjlighet att skanna lämnar du originalet till någon i styrelsen (i första hand kassören)