Angående enduro på Höf

Dessvärre har inte Försvarsmakten bekräftat vår bokningsförfrågan för perioden fr o m augusti. Det innebär att vi stänger området för civil verksamhet till dess vi fått nya besked.

Vår enduroverksamhet har kommit igång bra efter ett längre uppehåll, tack vare entusiastiska och drivande medlemmar – stort tack för era insatser. Därför är det extra beklagligt att vi måste göra uppehåll i verksamheten på Höf och vi hoppas förstås att vi snart får besked som gör att vi kan återuppta regelbundna träningar på Höf.

Styrelsen