Provkörning Beta

Lördag 20 augusti besöker GMS group/Beta oss på Revingehed för att visa upp sitt modellprogram för 2023. Vi får då också tillfälle att provköra olika modeller.

Hela sortimentet av Betas standardprogram, 8 st hojar, kommer att visas upp. Dessutom kommer de minsta att ha möjlighet att testa Beta:s el-minicross. Försäljning kommer också att ske på plats.

Det är på ett ordinarie träningstillfälle så du föranmäler dig som vanligt till träningen.

Avser du besöka oss enbart för demo och provkörning ska du ändå föranmäla dig (som gäst), det gör du här (du löser träningsavgift på plats och Svemolicensavgift, om du saknar Svemo-licens).

Välkomna!