Sommarbrev 2021

Hej alla kårmedlemmar 

Vi går in i ännu en sommar under en rådande pandemi där vi haft ett utmanande år bakom oss på många sätt. Dock har vi mycket som tyder på att vi börjar se en ljusning i tunneln och för tillfället släpps flera av de tidigare rådande restriktionerna. 

Inom vår gröna sida har året präglats av mycket restriktioner inom övningsverksamheten men glädjande nog ser vi att de börjar komma igång nu igen. HÖF har varit en fråga som hamnat i långbänk och vi vet ännu inte hur framtiden på längre sikt där ser ut. Försvarsmakten har flaggat för att det kommer bli förändringar men vi har ännu inte fått information om det kommer påverka vår verksamhet och närvaro där, och i så fall i vilken utsträckning. Från styrelsen jobbar vi med att få besked om detta så snart som möjligt och vi kommer informera vidare när vi får besked. Vi kommer dock öppna upp för körning på HÖF inom kort, håll koll på hemsida och fb för mer info. 

Vi har lyckats hålla igång träningarna på Revingehed och vi vill tacka de som möjliggjort detta, vi har haft en organisation kring träningarna som har givit oss acceptans från våra myndigheter att faktiskt få ha träningar överhuvudtaget och bangruppen har sett till att vi har haft en bana att köra på. Många andra idrotter och klubbar har fått lägga sin träning på uppehåll under en lång period med stora konsekvenser för medlemsantal och hälsoaspekter som följd. Då är det glädjande att se att vi har kunnat gå igenom pandemin hittills med bibehållet intresse för enduroåkning. 

Vi lyckades också genomföra en stor tävling på Revinge genom arrangemanget av USM och Pansartrofén. Det är några år sedan FMCK Malmö arrangerade en stor nationell tävling och det var otroligt kul att vara på Revinge under den tävlingsveckan och se engagemanget hos alla medlemmar som ställde upp och gjorde detta möjligt. Det blev mycket uppskattat och vi har fått mycket beröm från såväl förare och förbundet för arrangemanget som helhet, Revinge har speciell natur och många av de som kom ner har inte kört här tidigare – med mycket positiva återkopplingar till oss som följd. Ett stort tack till alla medlemmar som hjälpte till och gjorde tävlingarna till det lyckade arrangemang som det blev! 

Nu förbereder vi oss för hösten och på Revinge kommer det bli en del förändringar. Stefan Sjöholm har klivit tillbaka från posten som ytterst ansvarig för banan och vi håller på att se över organisationen för att både sköta bansträckning och underhåll. Vi har införskaffat fler maskinresurser för underhållssidan, både egna samt knutit till oss externa. 

Vi kommer återkomma med mer information kring Revinge när det närmar sig säsongsstarten efter sommaren. 

Nu vill vi önska er alla en skön sommar, kör med förstånd och så syns vi på vägarna och i skogen! 

Styrelsen