Kallelse till Kårstämma 2020

Kallelse till FMCK Malmö kårstämma 2020

FMCK Malmös kårstämma kommer att hållas den 12 februari 2020 i matsalen på Malmö frivilliga försvarscentrum (MFFC) klockan 18:00. Ytterligare information om stämman här.

Tryckfelsnisse har varit framme, i mejlet ni fått står det 2019. Självklart ska det vara 2020. Dock fortfarande med samma datum.

Adressen till MFFC är Husie Kyrkoväg 70, 212 38 Malmö. Vid stämman kommer lättare förtäring att erbjudas och därför vore vi tacksamma om ni föranmäler om ni har för avsikt att medverka. Det gör ni enligt information på hemsidan.

Under stämman kommer följande fem styrelseposter väljas:

Vad Nuvarande Annat förslag Nyval/Omval
Kårchef 2 år Rasmus Persson ? Omval
Ledamot 2 år Anders Bjermo ? Nyval
Ledamot 2 år Johan Hägg ? Omval
Ledamot 2 år Vakant ? Nyval
Suppleant 2 år Anders Larsson ? Omval

Valberedningen behöver din hjälp. Har du förslag på personer till styrelseuppdragen så skicka dessa till valberedning@fmckmalmo.se.

Varmt välkomna till kårstämman

Önskar STYRELSEN