Säsongsstart på Revinge 5 augusti

Efter sommaruppehållet kör vi igång på Revinge igen den 5 augusti.

Nytt för höstsäsongen:

  • Vi kommer att köra banans olika delar MOTSOLS, dvs omvänt mot vårsäsongen.
  • Vi har lagt in några nya sträckningar, så var uppmärksam och följ markeringar där dessa finns.
  • Saknas markeringar på vissa delar så är det befintligt spår som gäller.
  • Vi har på prov markerat banan på öppna fält med HALVHÖGA röda pinnar, detta då vi har en förhoppning om att fältets andra hyresgäster – korna – skall lämna dessa i fred bättre.

Kolla här om du är uppsatt som träningsvärd och ta del vad som då gäller.

Vi ser fram emot en trevlig höst på Revinge tillsammans.