Medlemskort

Du som har betalat din medlemsavgift 1 oktober 2015 eller senare ska nu ha fått, eller kommer att få, ett SMS och/eller mejl med uppmaningen att registrera dig som medlem i vår nya medlemstjänst Cardskipper (ytterligare info i butiken). Förutsättningen är förstås att vi fått in korrekta kontaktuppgifter. Händer inget de närmaste dagarna i din mobil eller mejlbox ska du höra av dig till Mikael Larson.

I vissa fall har föräldrar valt att betala för sina blivande frontfigurer i vår fina förening, och inte sällan registrerat dem med sin egna kontakt- och personuppgifter. För att vår medlemshantering och våra garantier för försäkringar mm ska fungera måste vi få korrekta uppgifter på varje person.

När vi träffas i augusti för höstpremiär på Revinge ska du kunna visa upp ett giltigt medlemskort, d v s ditt nya Cardskipper-kort, i telefonen eller utskrivet.

Just nu fokuserar vi att få allt på plats och utarbeta administrativa rutiner för hanteringen. Stöter du på något problem ska du förstås höra av dig.

Det finns nog anledning att återkomma, men f n nöjer vi oss med detta meddelande.