Tävlingsinbjudan Revinge Enduro Challenge 6h 2017

Arrangör FMCK Malmö
Datum söndag 9 april
Plats Revingehed, Svartahål

Koordinater 55.714567, 13.421883

Tävlingens typ Typ 2, varvlopp utan paus, nationell tävling, körs i lag om 2 personer eller som Dakarklass med endast 1 förare

  • Tävlingen är öppen för förare fyllda 18 år med registrerad mc, körkort för mc och endurolicens, och
  • för juniorer 15-17 år (ej fyllda 18) med endurolicens, utan körkort och med eller utan registrerad mc.

Max startande 300 personer (125 lag 50 Dakar, fördelas beroende på hur många som anmäler sig i respektive klass). MC kan delas inom laget

Masstart

Vinnare, det lag respektive Dakarförare som kört flest varv efter 6 timmar, varv påbörjade inom 6-timmarsperioden räknas. (Respittid meddelas på tävlingsdagen)

Tävlingen arrangeras enligt SVEMO:s regler

Bana Bitvis pilad och bandad bana. Detaljer om banmarkering se ”Banmarkeringen på Revingehed

Bansträckning och banlängd meddelas tävlingsdagen

Anmälan Svemo TA. Sista anmälningsdag onsdag 5 april kl 20.00
Efteranmälan Inte möjlig
Startavgift 350 kr per startande förare (dvs 700 kr per lag)
Startnummer Val av startnummer görs i Svemo TA

  • Lagnummer: 1-199
  • Dakarnummer: 200-299

Föraren ansvarar själv för att rätt nummer är placerat på nummerplåten fram och på båda sidopanelerna

Startförfarandet beskrivs i Tilläggsreglerna.

Tidtagning AMB-transponder kommer att användas för tidtagning
Transponderbyte sker på anvisad plats i depå.
Besiktning Besiktning och ljudmätning på 30% av samtliga anmälda fordon

Stickprov/Besiktning kommer även att göras under tävlingen

Miljö Godkänd miljömatta obligatorisk för samtliga vid tankning och service

Miljöfarligt avfall hanteras och bortforslas själv av den tävlande

Prisbedömning Pris till de tre första lagen i lagtävlingen och de tre första förarna i Dakarklassen
Tävlingsledare Joakim Olsson                                070 760 23 63
Supervisor Svemo Fredrik Johansson
Bitr tävlingsledare Johan Sandström                           070 518 26 15
Övriga frågor Calle Carlsson                                  070 336 04 31

Martin Lindkvist                             070 340 45 65

 

  Lag   och Dakar
Körtid, timmar 6
Krav Tävlingslicens enduro, körkort, registrerad och besiktigad MC för samtliga 18 år eller äldre.

Juniorer 15 t o m 17 år (ej fyllda 18) med endurolicens kan delta med oregistrerad MC utan körkortskrav.

Ankomstanmälan och besiktning tävlingsdagen

 

0700-0900
– besiktning lördag 18:00-20:00
Förarmöte 09:30
Start 10:00

 

FMCK Malmö förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid förhållanden som arrangören inte själv råder över, meddelas på tävlingens webbplats senast två dagar innan tävlingen.

 

 

Allt deltagande sker på egen risk.