Banmarkeringen på Revingehed

Spåret är grunden för banan, som Svemo anger i sitt specialreglemente för Enduro (SR Enduro). Huvudregeln är att befintligt spår måste följas och  får inte kortas i sväng. I övrigt gäller pilning och bandning enligt samma reglemente.

Banmarkeringsgrunder enligt Svemos reglemente SR Enduro 2017-18 avsnitt 4.17

pil4

Kompletterande regler för Revingeområdet

För närvarande (hösten 2018) gäller:

På insidan i vissa svängar kan svängen ibland vara markerad med röd kort eller lång snökäpp som måste rundas på utsidan i svängen.