Vi är på väg åt rätt håll nu

Innan vi önskar oss alla en skön helg vill vi från styrelsen bidra med en klapp.

Vi har fått ett avtalsförslag från P7. Avtalet innebär att vi tilldelats 50 träningstillfällen för 2013 på områdena MC1 och MC2, alltså där vi har tillstånd idag. Bokningsenheten på P7  har fått uppgift om antal tillfällen men inte direktiv om hur tiderna ska fördelas. Vi har nu till uppgift att boka in dagarna och tiderna med P7 – vi håller som bäst på att planera in våra aktiviteter och kommer att lämna ett förslag till P7 i början på januari.

Vi har preliminärbokat tider i januari (lördag 12, 19 och 2 februari). Dessa tider kan mycket väl ändras beroende på vilken fördelning av tiderna vi vill för våren och hösten 2013. Håll därför utkik på den här sidan och kalendern i högerspalten eller här för att få besked om det är träning eller inte.

Som ni ser har vinden alltså vänt och vi går mot ljusare tider.

Tack alla för ett krävande men framgångsrikt år.

Styrelsen

Avgörande möte med P7 och SSK

Vi ska tolka det mycket givande samverkansmötet med sex tunga representanter för P7 och SSK ikväll som en framgång. Mötet var genomgående positivt och kommer att ge oss bättre förutsättningar för vår verksamhet.

Chefen för P7 uttryckte ett tydligt stöd för vår verksamhet och tydliggjorde samtidigt att förutsättningen för våra aktiviteter på Revinge är beroende av vår förmåga att leverera ordonnanser och ungdomar som ser en försvarsanställning som en framtid. Ulf Rolin (miljöansvarig P7) redogjorde för Generalläkarens beslut om MC-verksamhet på Revingefältet – tilldelningen är alltså till P7 och ska inte tolkas som det vi (FMCK) kommer att disponera på egen hand. Till grund för beslutet ligger en omfattande bullerbestämning – bullernivåer är den enskilt tyngsta miljöfaktor som begränsar vårt utrymme i tid och på vilka områden, vissa områden är dessutom skyddade för att reducera slitage.

Chefen för P7 föreslog en ökad tilldelning av träningstillfällen på det område vi nu disponerar (område MC1 och MC2, dvs Svartahål till Arthurs dunge) och gav chefen för SSK i uppdrag att utforma ett nytt avtal som börjar gälla 1 januari 2013. Vi ser från och med nu en ny och eftersökt ordning där vi samverkar, följer upp och gemensamt arbetar fram bästa lösningar för våra respektive behov.

P7 kommer att ta krafttag för att få flyttplanen till Robothallen på plats. Min bedömning är att vi nog inte ska räkna med att få tillträde till hallen i år, dvs flytta materiel från sin nuvarande plats på Nygård till Robothallen.

Det finns ett starkt önskemål att samla frivilligorganisationerna så långt som går i Husie. Det kommer att innebära att vi efterhand kommer att synas mer på Husie och så småningom flytta vårt kansli dit.

Vi har all anledning att vara nöjda med resultatet av dagens möte.