USM-gruppen

Vår ungdomsgrupp har vuxit sig allt större och utvecklats både organisatoriskt och prestationsmässigt. Allt fler ungdomar söker sig till oss och vår organiserade verksamhet och träning.

FMCK Malmö har tillsammans med FMCK Hässleholm, sedan en tid etablerat en mer tävlingsinriktad grupp med syfte att hjälpa ungdomar som vill pröva sin förmåga på ungdoms-SM-nivå och kanske ta steget vidare till junior och senior på elitnivå. Med denna satsning är vår ambition dessutom inriktad på att öppna upp för bredare samarbete med andra föreningar.

Vi har en organiserad och ledarledd träningsverksamhet med en serie träningar för att förbereda för ungdomarna för säkert och prestationsinriktat deltagande i nationella tävlingar. Den organiserade träningen sker i samverkan med våra lokala elitförare dels för att effektivt personanpassa träningen men också för att ge vår lokala elit stöd för sin egen kostsamma satsning.

De mer erfarna ungdomarna ger också våra yngre knattar och ungdomar möjlighet till organiserad träning där de själva eller i samverkan med senior leder träningarna. Läs mer om detta under ”Knatte- / ungdomsträning”.

Låter detta intressant, så kontakta Per-Håkan eller Sven för mer info och anmälan. Det finns ett begränsat antal platser och alltså ingen ”drop-in” som det är i knatte-/ungdomsgruppen.

Sven Bengtsson                070-6374311              sven.bengtsson@hoganas.com
Martin Djignagård             0702-109503            martin.djignagard@fmckmalmo.se