USM 2021 – för funktionärer

USM genomförs på Revingehed på vårt nuvarande banområde lördagen 12 juni. Dagen efter, söndag 13 juni, arrangerar vi en nationell tävling som bär arbetsnamnet Pansartrofén. Tävlingarna genomförs i samarbete med andra föreningar för att dels stärka funktionärskåren och inte minst för att etablera en ökad samverkan mellan föreningar i Skåne.

 

Här anmäler du ditt intresse som deltagande funktionär eller för att ställa dig till förfogande under förberedelserna och på tävlingsdagarna. Du kan anmäla ditt intresse för ett aktivitetsområde (se bild) eller som allmän resurs. Under det fortsatta planeringsarbetet fördelar vi uppgifter och roller – du kommer uppdateras med regelbundenhet.

Välkommen med din anmälan!