USM 2021 – för funktionärer

USM genomförs på Revingehed på vårt nuvarande banområde lördagen 12 juni. Dagen efter, söndag 13 juni, återupptar vi  Pansartrofén. Tävlingarna genomförs i samarbete med andra föreningar för att dels stärka funktionärskåren och inte minst för att etablera en ökad samverkan mellan föreningar i Skåne.

 

Här anmäler du din möjlighet att delta som funktionär, d v s stå till förfogande under förberedelserna och på tävlingsdagarna för olika uppgifter. Du kan anmäla ditt intresse för ett aktivitetsområde (se bild) eller som allmän resurs. Under det fortsatta planeringsarbetet fördelar vi uppgifter och roller – du får info efter hand.

Välkommen med din anmälan!