Rekrytering funktionärer

För att kunna genomföra Revingekåsan lördag 12 december 2020 krävs funktionärer och god bemanning i flera funktioner. Tävlingen kommer inte att kunna genomföras om vi inte säkrat vår bemanning senast 15 november.

  1. Fredag 11 december: iordningställande av bana och samtliga övriga tävlingsförutsättningar
  2. Lördag 12 december: tävlingsdag
  3. Söndag 13 december: efterarbete och avstädning

Är du medlem i FMCK Malmö och avser tävla kvalificerar du dig för tävlingen genom att bidra i förberedelserna 11 dec eller efterarbetet 13 dec. Har du inte möjlighet själv vill vi att du rekryterar en ersättare som anmäler sitt deltagande i och är beredd på att kavla upp ärmarna.

Vi återkommer med mer detaljerad information om vad som göras och hur arbetet ska fördelas.

Du anmäler din medverkan som funktionär i formuläret. Har du frågor vänder du dig till Staffan Björk eller Stefan Sjöholm.

Tack på förhand för din insats!