Pansartrofén

Revingehed påskafton lördag 20 april 2019

12 juli – Ansökan  inlämnad
  • Preliminärt datum
  • Ansökan inlämnad
  • Vi avvaktar beslut

17 september – Avslag på ansökan

Vi har fått svar från Fortv på vår ansökan och dessvärre avslag 7 september. Vi följer upp med önskan om förtydliganden av den motivering som ligger till grund för avslag 9 september. ett andra avslag levereras 17 september, återigen utan tillfredställande motivering.

19 september – Skånskan kontaktar oss

Mikael kontaktas av Skånska Dagbladet. Efter en genomgång av vår bakgrund och ambition med Pansatrofén publiceras en artikel i SKD 20 september. Vi noterar att den motivering vi sökt svar på genom Fotrv meddelas oss genom denna artikel efter att SKD:s journalist kontaktat myndigheten.

SKD 20 september 2018

Vi fortsätter se om förutsättningarna kan skapas för ett genomförande.