Träningsläger Revinge 17 mars 2018

Lägret

Som ett led i att stötta våra elitsatsande förare arrangerar FMCK Malmö årets första träningsläger i samverkan med Franz och Joel. Vår stöttning innebär att du betalar en subventionerad anmälningsavgift.

Säkerhetsutrustning: Under träningsdagen kommer dessutom Dimo från Donjoy vara på plats för att visa och demonstrera bl a ortopediska knäskydd. Och givetvis finns möjligheten att testa och få mer information i Donjoytältet.

 • På Revinge lördag 17 mars kl 9-16
 • Tränare Franz Löfquist och Joel Westerlund
 • Öppet i första hand för medlemmar i FMCK Malmö, med 85cc hoj eller större
 • Avgift 300 kr – går oavkortat till tränare
 • Två stationer på förmiddagen och två efter lunch med fokus på:
  • Kurvteknik, bromsteknik, spårval, mm
  • Körposition och säker körning
  • Kommer att anpassas till antal deltagare
 • Du anmäler dig i formuläret och betalar samtidigt anmälningsavgiften på 300 kr med Swish till nr 070 697 69 90 – i meddelandefältet skriver du 17 mars + <ditt namn>
 • Anmäl dig så snart som möjligt, sista anmälnings- och betalningsdag 14 mars.
 • Har du frågor: du kan inte delta, du vill kolla om det finns någon ledig plats, eller du vill ha ytterligare information. Kontakta Mikael Larson.

Välkommen, hälsar Franz, Joel och FMCK Malmö


Program

Du tar själv med den mat och dricka du behöver under dagen. Grillen kan vi fixa igång så att den är het till kl 12.

0900 Du är på plats i depån
0910 Samling för presentation och genomgång – ombytt och klar

Information och demo av skyddsutrustning

Franz och Joel går genom träningsupplägget och delar eventuellt in i lämpliga grupper

Uppvärmning

1000 Vi rullar gemensamt ut till första provet och värmer upp

Träningen börjar

1200-1230 Lunch
1245 Vi rullar gemensamt ut till eftermiddagspasset
1500 Träning avslutas
1515 Samling i depån för en avslutande gemensam genomgång

Anmälan

<formuläret stängt>