Bana och områdesplanering

Bangrupp

Arbetsgrupp för banarbete inför träning och tävling, banbygge, banunderhåll, och rivning av bana. Arbetet planeras och fördelas av banchef och bitr banchefer

Bana och spårdragningThomas Jansson, banchef
Lars Nilsson, bitr banchef
Ansvarar för bana, spår och spårdragning. Iordningställer bana för träning och tävling.
NyttjanderättMikael Larson
Anders Larsson
Ansvarar för att träningsområdet planeras används i enlighet med avtalet med FortV.
Zoonindelning

Zoombar karta