Körspåret

1980tal-103 Grundkurs 1968

Öppettider:

Normalt på tisdagskvällarna 18-21. Samt vissa helger (kolla kalendern). Alla medlemmar är välkomna på MC eller Moped.  Klicka för karta.

Huset är rivet men Körspåret är öppet! Vi har fått hjälp, av några får, att hålla spåret fritt från växtlighet, så tänk på att stänga grinden noga! På förarmötet bestämmer vi hur länge vi har öppet för dagen (med tanke på omständigheterna). Så kom i tid! Eller om ni inte kan komma i tid så ring/maila öppningsansvarig dagen innan.
Infart via norra infarten till RobothallenMinnesdalsvägen 17
212 36 MALMÖGrinden skall alltid vara låst så passa tiden. Och lås efter dig!
GPS-koordinater: 55.563395, 13.098901

För teknikbanan gäller följande

  • Körning sker endast av medlemmar i FMCK Malmö
  • Körning sker på egen risk
  • Anmälan ska ske i liggaren före körning där du också bekräftar att du tagit del av reglerna

Körspårsinformation

1: Påfart 2: Service och rastplatser 3: Platån 4: ”Knatte”genvägen 5. Stenparti 6: Avfart
A &B: Parkeringsytor.

Regler för träning på Körspåret:

Regel nr 1:

ANVÄND SUNT FÖRNUFT!

Regel nr 2-8:

  • Alla förare måste vara medlem i FMCK Malmö. Medlem är man när man betalt medlemsavgift och blivit registrerad i vårt medlemsregister. Ny medlem kan få köra vid enstaka tillfällen när medlemsanmälan är ifylld men övrig registrering ännu inte har hunnit bli gjord.
  • Alla förare måste anmäla sig till den öppningsansvarige och registrera sig i pärmen i den gröna lådan utanför Robothallen. Registreringen i röda pärmen betyder att föraren är införstådd med vilka regler som gäller. Den är även till för att se hur mycket spåret används, dvs. statistik – hur mycket tål spåret, hur populärt är spåret, underlag för planering, etc.
  • Motorcyklar /Mopeder skall vara i gott tekniskt skick med fungerande bromsar etc. Dessutom måste de uppfylla bullerreglerna, dvs. högst 94dB.
  • Skyddsutrustning: hjälm, heltäckande klädsel, handskar och (T.ex. ryggskydd) skall användas vid ALL körning (dvs. även i depån).
  • Körning sker endast i spåret och närmaste vägen till och från depån, gäller även provkörning etc. Gårdsplanen är även en parkeringsplats – där parkerar fordon som inte vill bli nerstänkta eller få stenskott.
  • Lek inte, inget sprättande, osv. Tänk på att det finns fler än du här – även småbarn. Var ett föredöme för andra och visa upp sporten och klubben från sin bästa sida.
  • Lämna inget kvar efter er, städa upp innan ni lämnar platsen.

Ser du något som äventyrar säkerheten – avbryt

Övrigt:

Området räknas som inhägnat område.

Körkortslagen: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980488.htm

Trafikförordningen: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm#K3P16