Körspåret

OBS! All körning och annan verksamhet är för närvarande stängd på HÖF p.g.a. convid-19.

INFORMATION KRING HUSIE/HÖF

Som tidigare informerats ligger vår verksamhet på Husie/HÖF under Försvarsmaktens tillstånd, och således deras regelverk.

Vi har blivit ålagda körförbud på Teknikbanan på Husie/HÖF. Detta gäller inte för körspåret som kan användas fortsättningsvis.

Bakgrunden är ett arbete med anläggande av ny teknikbana på Revinge, inne vid regementet, som skall användas för utbildning av P7:s MC-ordonnanser. Det har enligt FM information uppstått oklarheter i tillstånd och lagrum kring nyttjande av Teknikbana varför de stoppar användning av dessa.

Detta påverkar alltså inte vårt nyttjande av körspåret på Husie/HÖF, och vår verksamhet på Revingehed påverkas inte alls.

1980tal-103 Grundkurs 1968

Öppettider:
Normalt på onsdagskvällarna 18-21. Samt vissa helger (håll koll i kalendern). Alla medlemmar är välkomna på MC eller Moped.

Infart via norra infarten till Robothallen. Minnesdalsvägen 17, 212 36 MALMÖ. GPS-koordinater: 55.563395, 13.098901 Klicka för karta.
Grinden skall alltid vara låst så passa tiden. Och lås efter dig!
Telnr till hallen (endast under öppettider): 0793-37260

På förarmötet bestämmer vi hur länge vi har öppet för dagen (med tanke på omständigheterna). Så kom i tid! Eller om ni inte kan komma i tid så ring/maila öppningsansvarig.

För Körspåret gäller följande:

 • ALLA förare måste vara medlem i FMCK Malmö.
  Medlem är man när man betalt medlemsavgift och blivit registrerad i vårt medlemsregister.
 • Alla förare måste anmäla sig till den öppningsansvarige och registrera sig i Pärmen.
  Pärmen finns i den gröna lådan utanför hallen. Registreringen i pärmen betyder att föraren är införstådd med vilka regler som gäller.
 • Max 20 förare i spåret
  Max 20 förare får samtidigt köra på spåret av säkerhets- och praktiska skäl.
 • Motorcyklar /Mopeder skall vara i gott tekniskt skick
  Med fungerande bromsar etc. Samt uppfylla bullerreglerna enligt Svemos Enduroreglemente, 112dB.
 • Skyddsutrustning skall användas vid ALL körning!
  Hjälm, heltäckande klädsel, handskar och (T.ex. ryggskydd).
 • Transport & Körning
  Körning sker i spåret, gäller även provkörning etc. Transport mellan depå och körspåret skall ske på vägarna samt med försiktighet och respekt för sin omgivning.
 • Lek inte!
  Inget sprättande, osv. Tänk på att det finns fler än du här – även småbarn. Var ett föredöme för andra och visa upp sporten och klubben från sin bästa sida.
 • Miljö – Skräp, tankning mm
  Städa upp innan ni lämnar platsen. Tankning skall ske med största försiktighet samt skall miljömatta användas.
 • Depån är på anvisad plats väster om hallen på asfaltsytan
  Tillsammans med alla civila fordon och begränsas i praktiken till 20 fordons kombinationer med respekt för ytornas storlek.
 • Körkort & fordonskrav.
  • Vuxen: Du måste ha körkort och en registrerad, skattad och besiktigad samt påställd motorcykel eller moped.
  • Ungdom: Har du inte fyllt 18 år får du köra utan körkort på oregistrerad motorcykel max klass E1.*
  • Övningskörning tillåten under ledning av behörig handledare
  • Knattar tränar under föräldrars ledning på anvisad plats
 • Banlicens Vi har Banlicens från och med XX-XX-XXXX.
  Därför är det ett krav att alla som kör också har en egen Svemolicens. (gäller ej militärfordon).

  • Licensen köper du själv på Svemo TA under din profil
  • Licenskravet gäller alla över 12 år

Ser du något som äventyrar säkerheten –
AVBRYT!

Reglerna i .pdf hittar du här: Regler