Ekonomi

För att reglera utlägg du har haft för föreningens verksamhet, sanktionerad av styrelsen, eller för överenskommen ersättning fyller du i valt formulär och skickar till kansliet. 

  1. Spara pdf-filen
  2. Fyll i formuläret
  3. Spara ifyllt formulär
  4. Skriv ut
  5. Fäst kvitto på avsedd plats
  6. Skanna formuläret om du har möjlighet. Du kan skanna med din smartphone t ex med Google Drive-appen, eller alternativt ta ett foto.4
  7. Mejla till ekonomi@fmckmalmo.se
  8. Lämna eller skicka originalet till någon i styrelsen (i första hand kassören)
  9. Har du inte möjlighet att skanna lämnar du originalet till någon i styrelsen (i första hand kassören)