Guldhjälmsutbildning 2014

Tack Patrik!

guldhjalm

 

Patrik Andersson initierade vårt utbildningsprogram Guldhjälm för föräldrar och barn i maj 2014.

Guldhjälmskonceptet som Svemo initierat bygger på att barn och föräldrar ska få bekanta sig med grundläggande förutsättningar och regler för att hojandet ska bli så säkert och kul som möjligt. Barn och förälder deltar tillsammans i utbildningsprogrammet med både teori och praktik.