Funktionärsinformation inför tävlingen

De gemensamma arbetsdagarna är avslutade. Ett varmt och hjärtligt tack till alla.

Funktionärsschema och körschema för tävlingsdagen meddelas funktionärer senare någon eller några dagar innan tävlingen.

Funktionärs- och uppstartsmöte tävlingsdagen kl 09.00.