FMCK Malmö årsmöte 2017

Kallelse till FMCK Malmö kårstämma 2017

Välkommen till stämman i Matsalen på MFFC Husie, Husie kyrkoväg 70 (GPS 55.583293, 13.084116) måndag 27 februari 2017 kl 18:00 till senast kl 20.

Motioner

Du har säkert synpunkter, idéer och förslag som du kan föra fram till årsmötet som en motion. Lämna in din motion genom att fylla i det här formuläret senast senast 2 veckor innan stämman, dvs senast måndag 13 februari 2017.

Valberedning

Valberedningen uppmanar dig att fundera över hur du själv kan bidraga till att utveckla vår verksamhet, antingen i en egen aktiv roll i vår styrelse, eller genom att föreslå någon.

Har du förslag skriv till valberedning@fmckmalmo.se.

Välkommen Styrelsen


Möteshandlingar

Uppdateras efter hand


Jag avser delta

…och anmäler mitt deltagande i formuläret!

Formuläret stängt.