Handledning för träningsvärd

Tack för att du ställer upp som träningsvärd!

Vad innebär det i stort?

Du har inget formellt ansvar för aktiviteterna på fältet. Din roll är i första hand att vägleda de som kommer för att träna och som har frågor om vad som gäller.

Om ett olyckstillbud inträffar hittar du en lathund till hjälp för ditt agerande här.  Rutinen/instruktionen är en första version. Styrelsen välkomnar synpunkter och förslag på ytterligare effektiviseringar av vårt säkerhetsarbete inklusive tillbudsrapporteringen.


Din uppgift omfattar

 • Att vara på plats minst 15 minuter innan träningen börjar. Lämna över ditt värdskap till någon på plats om du måste lämna området innan träningspasset är slut. Ingen får lämnas ensam på banan. Du kan träna själv.
 • Att fälla ned varningsskyltarna (se karta nedan). Skall fällas upp efter träning.
 • Att öppna ladan (olåst) och lägga fram pärmen för anmälan av närvaro.
 • Att ställa ut koner (står i ladan):
  • Två för att markera överfarten till zonerna 9/10
  • Konen (med skylten start och orangea pilar)  vid spårdelning södra resp norra spårområdet (i höjd med vägövergången)
 • Att vara synlig: Ta på dig grön väst märkt ”Träningsvärd” som ligger i ladan eller i garaget vid depån som är låst (hör av dig om du inte har koden).
 • Att säkerställa säker träning
  • Gånghastighet i hela depåområdet
  • MC ska ledas över vägen till zonerna 9-10 och 4
  • Ingen får köra ut på banområdet utan att säkert veta dagens spårdragning
  • Informera om banriktning och spårändringar (mastervarv med någon som kan banan)
 • Att hjälpa gäster att med betalning av träningsavgift – 150 kr till Swishnummer 123 198 39 80
 • Att hjälpa nybörjare till rätta. Prova på en gång är gratis. Om licens saknas ska engångslicens lösas på Svemo, kostar 150 kr och löses här
 • Att informera styrelsen i händelse av olycka (vid lämpligt tillfälle efter aktivitetens slut)

Hur gör jag om jag får förhinder?

Du ser själv till att en ersättare kommer att vara på plats och är informerad om punkterna ovan.


Det var det viktigaste – här kommer ytterligare info om du känner att något kanske saknas

Om någon annan undrar vad vi håller på med:

Kommer någon från tex FortV, vakten P7, Polisen eller vem som helst kan de vända sig till dig för att få upplysning om vilka vi är och vad vi gör. Berätta för dem att:

 • vi är FMCK Malmö, en frivilligorganisation i totalförsvaret och med uppdrag att bland annat leverera ordonnanser till Hemvärnet,
 • vi har ett avtal med FortV för vår verksamhet och tilldelas tider i samverkan med P7, tiderna är listade i vår kalender på hemsidan,
 • vi tränar enbart på vårt tilldelade träningsområde, Svartahål och söder ut mot Tvedöra (se Översiktskarta),
 • kör någon på andra delar av fältet hör de inte till oss.

Varningsskyltar

Förhoppningsvis ska de som kommer redan ha sett våra varningsskyltar som ska fällas ut på tre platser på allmänna vägarna (Svartahålsvägen och Sandbymossaväg). Ditt jobb är att se till att de fast monterade skyltarna är utfällda under träning och att de fälls samman efter träning.

Här är skyltarna placerade:

Varningskyltar

Behöver du kontakta SOS eller vakten

info

Rädda Hjärtat en en app från Hjärt-Lungfonden som lär dig hjärt-lungräddning eller friskar upp det du redan vet.

Ladda gärna ned den till telefon och bläddra genom den inför varje träningstillfälle, oavsett om du är träningvärd eller inte.

Vid skada på vilda djur skall kontakt tas med

Vakten P7 och jaktvårdslaget genom Ulf Ottoson 076 394 49 21

Om något händer eller vi ser något som rör korna på fältet kontakta

KC Ranch Carl-Axel Dahlgren 070 828 89 60

Kan jag köra själv?

Absolut. Du är inte bunden till depån men det kan vara bra att kunna dra till sig uppmärksamhet, t ex att bära den gröna västen under hela passet.

Ibland brukar vi ha gemensam träning på lördagar. Blir det mitt jobb?

Nej, det är inget ansvar du tar på dig. Ibland försöker vi ordna gemensamma träningar som ska passa alla ungdomar och vuxna. Som regel har vi det på lördag förmiddag fram till lunch. Är du sugen att fixa någon kul träning har du fria händer, men det är inget måste. Du behöver självklart inte heller ta på dig det själv utan vill du att något ska hända kan du höra med kompisar som kan ta träningen eller hjälpa dig. Som sagt, inget måste men kul om det sker. Vill du fixa till något men är lite osäker, hör med någon av oss som gjort det förut.

Mitt i veckan då?

Har vi träning på andra tider än lördagar (oftast onsdagar) brukar medlemmar komma till träningen på lite olika tider. Då är det bra om du som träningsvärd kan upplysa alla som är osäkra vad som gäller: om banan ändrats, om vi bytt varv, var banan börjar, mm. Och att vi håller oss i spåret! Alltså det mest självklara för att undvika olyckor.

Förarmöte

På andra träningstider än lördagar brukar vi inte samla medlemmar till förarmöte.

På lördagar har vi alltid förarmöte kl 09:45. Då ska du vara på plats. Normalt är någon verksamhetsansvarig från styrelsen närvarande och håller i förarmötet. Men du ska också vara beredd på att kort informera om vad som gäller för dagen och ge lite förhållningsregler, tex:

 • Godkänd miljömatta ska alla ha
 • Ingen tvätt i depån
 • Tänk på att ha ordning på ljuddämparen
 • Inget sprättande på grusvägarna
 • Att hålla sig i spåren och respektera den märkning som finns – inget genande och nya egna spår
 • Att ta med sitt skräp hem, allt skräp

Tack för att du bidrar och hjälper till,

och glöm inte att vi alla hjälps åt, så hör av dig om du behöver hjälp så löser vi det tillsammans.

Kontakta någon av oss i styrelsen om du har frågor eller behöver meddela ändringar i plan eller schema.