Brandsläckare

Sommaren 2018 har påmint oss om hur en ökad brandrisk kan resultera i omfattande och okontrollerade bränder och dessutom påverka vår möjlighet att utöva vår sport.

En brandsläckare kan bli skillnaden mellan en incident och en katastrof.

Därför har FMCK Malmö i samarbete med Fredrik Persson på Presto valt att ta fram ett attraktivt erbjudande till medlemmar. Du kan välja mellan två olika modeller inklusive fordonsfäste, beställningsformulär nedan.

  1. Presto 6 kg ABC inkl fordonsfäste 600 kr
  2. Nordic 6 kg ABC inkl fordonsfäste 500 kr

Svemos reglementen anger vad som gäller vid tävling. Vid service och tankning vid träning är riskerna förstås inte annorlunda. FMCK Malmö rekommenderar att du alltid har en godkänd brandsläckare på plats i ditt servicefordon, oavsett om det är träning eller tävling.

SR 2017-2018 5.6.7 Eldsläckare Den tävlande ansvarar för att det vid varje servicefordon finns tillgång till minst en 6 kg pulverhandbrandsläckare, klass ABC, för att kunna släcka sådana bränder som eventuellt kan uppstå under service i anslutning till fordonet. 5 kg brandsläckare är fortsatt tillåtna
intill dess datum på brandsläckaren utgår.
NT 2018-2019 10.6 Tankning Vid tankning ska motorn vara avstängd och miljömatta alltid användas.
Vid hantering av bränslen och vid tankning ska finnas tillgängligt minst 5 kg pulver handbrandsläckare, klass ABC. Vatten ska inte användas för släckning av bränslebrand.