FMCK Malmö årsmöte 2019

Kallelse till FMCK Malmö kårstämma 2019

Välkommen till stämman i Matsalen på MFFC Husie, Husie kyrkoväg 70 (GPS 55.583293, 13.084116) onsdag 13 februari 2019 kl 18.00 till senast kl 20. Kaffe med tilltugg serveras från 17.30.

Motioner

Du har säkert synpunkter, idéer och förslag som du kan föra fram till årsmötet som en motion. Lämna in din motion genom att fylla i det här formuläret senast senast 2 veckor innan stämman, dvs senast onsdag 30 januari 2019. Formuläret stängt.

Valberedning

Valberedningen uppmanar dig att fundera över hur du själv kan bidraga till att utveckla vår verksamhet, antingen i en egen aktiv roll i vår styrelse, eller genom att föreslå någon.

Har du förslag skriv till valberedning@fmckmalmo.se.

Välkommen Styrelsen


Möteshandlingar

Uppdateras efter hand


Jag avser delta

…och anmäler mitt deltagande i formuläret!

<…>